Pareiškiniai dokumentai

Savivaldybių, kurių tarybų narių rinkimuose politinės partijos kelia kandidatų sąrašus, sąrašas (2011-01-24, XLS

 

I N F O R M A C I J A   S A V I V A L D Y B I Ų   R I N K I M Ų  K O M I S I J O M S 

1. Dėl dokumentų pateikimo savivaldybės rinkimų komisijai, sudarant jungtinius kandidatų sąrašus savivaldybių tarybų rinkimams:

          1.1. Dėl PARTIJŲ jungtinio kandidatų sąrašo sudarymo.

          1.2. Dėl IŠSIKĖLUSIŲ kandidatų jungtinio sąrašo sudarymo.

 

2. Dėl 2011 metų savivaldybių tarybų rinkimų išsikėlusių kandidatų pareiškinių dokumentų priėmimo (spauskite nuorodą)

 

 

I N F O R M A C I J A   K A N D I D A T A M S

2011 METŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ
PAREIŠKINIAI DOKUMENTAI

Dėl rinkimų dokumentų pildymo ir pateikimo Elektroninių dokumentų pateikimo informacinėje sistemoje (EDEPAS)

Informuojame, kad pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 straipsnio 14 dalies nuostatą pareiškiniai dokumentai rinkimų komisijoms gali būti pateikiami elektroniniu būdu.

Užpildyti pareiškiniai dokumentai Elektroninėje dokumentų pateikimo informacinėje sistemoje turi būti atspausdinti, pasirašyti ir pateikti savivaldybės rinkimų komisijai. 

Pasirinkus pareiškinių dokumentų pildymą elektroniniu būdu, VMI pajamų ir turto deklaracijų pagrindinių duomenų išrašai bus suformuoti sistemoje, todėl kandidatas neprivalės vykti į teritorinius mokesčių inspekcijos skyrius. Kviečiame kandidatus, nedeklaravusius pajamų ir turto už 2009 metus, padaryti tai kuo anksčiau.

***

2010 m. gruodžio 24 d. prasideda pareiškinių dokumentų įteikimas (baigiasi  -  2011 m. sausio 24 d. 17 val.).

Partija turi įteikti pareiškinius dokumentus:

-        Vyriausiajai rinkimų komisijai

-        Savivaldybės rinkimų komisijai

 

Asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu, turi įteikti pareiškinius dokumentus

-        Savivaldybės rinkimų komisijai

 ***

Vienas iš pareiškinių dokumentų yra pažyma apie įregistravimą savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Politinės kampanijos dalyvių registracija prasideda 2010 m. lapkričio 3 d. (plačiau).

***

Kandidato pareiga pranešti, jei jis teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo (plačiau).