Nr. 7 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

 
   
   

 

 

 

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO

2009 m. RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ MANIFESTAS

Lietuviai gali ne tik sekti, bet ir vesti

Europos Sąjunga tampa vis svarbesne globalinių procesų dalyve. Jos bendroji rinka leidžia sėkmingai konkuruoti su visais kitais pasaulio regionais. ES sprendimų priėmimo mechanizmas leidžia vykdyti efektyvią užsienio ir saugumo politiką, imtis diplomatinių iniciatyvų.

Mes turime energijos, drąsos ir žinių, kad pasiektume Lietuvos tikslus Europoje. 10 pamatinių mūsų veiklos principų:

1.            Mums nepriimtinos pastangos visus socialinius, politinius ir ekonominius procesus suvienodinti ES lygmeniu. LRLS nepritars iniciatyvoms paversti ES Europos jungtinėmis valstijomis.

2.            Liberalai pasisako už ES šalių narių teisę savarankiškai spręsti daugelį kylančių problemų ir mato Europos Sąjungą kaip efektyvią tarpusavyje konkuruojančių valstybių sandraugą.

3.            LRLS pritaria bendros ES politikos kūrimui tik tokiu atveju, jei bendra ES veikla yra efektyvesnė nei pavienių šalių pastangos.

4.            Liberalai pasisako už ES institucines reformas, Europos Parlamento vaidmens didinimą. Mums kelia nerimą ES institucijose didėjantis biurokratizmas, kuris pamažu perkeliamas ir į šalių narių viešąją vadybą.

5.            Mums priimtinas principas „geresnis reguliavimas - mažesnis reguliavimas", užtikrinantis veiksmingesnį ES funkcionavimą.

6.            Prieštaraujame protekcionizmui ES viduje, kai nacionaliniai interesai iškeliami aukščiau už bendrosios rinkos interesus. Tikime ne naujosios europinės biurokratų klasės, bet verslo, kūrybos ir mokslo kuriama ES.

7.            Prasmę įžvelgtume tokioje ES, kuri ne stiprintų vietinę ir nacionalinę biurokratiją, bet taptų jos alternatyva.

8.            Išnaudosime Lietuvos geopolitinę padėtį bei istorinę patirtį tam, kad ES galėtų kurti patikimus Rytų kaimynystės santykius, pereitų prie vienodo totalitarinių režimų vertinimo, didesnį vaidmenį skirtų Baltijos regionui.

9.            Iki Lietuvos pirmininkavimo ES 2013 metais turime tapti regioninių iniciatyvų lydere, ne sekti ES sprendimams iš paskos, bet siūlyti šiuos sprendimus: ne sekti, bet vesti!

10.        Mūsų atstovai Europos Parlamente dirbs, derindami savo veiksmus pirmiausia su Baltijos šalių Europos Parlamento nariais ir su Rytų Europos šalių liberalais. Liberalų sąjūdžio nariai taip pat įsipareigoja inicijuoti Lietuvai svarbių klausimų nagrinėjimą ir paremti kitų Lietuvoje išrinktų Europos Parlamento narių iniciatyvas.

******