Nr. 6 Lietuvos centro partija

 
   

 

 

 

 

 

 

2009-2014 metai - Lietuvos laikas Europos Parlamente

Su naryste Europos Sąjungoje Lietuvos Respublika pradėjo naują savo valstybingumo raidos etapą. Viena vertus, tai sąmoningas dalies valstybės suverenių galių perdavimas Europos bendrijai, kita vertus, tai siekis didinti mūsų valstybės saugumo garantijas ir galimybę gauti paramą, siekiant užtikrinti Lietuvos piliečiams Europos bendrijos senbuvių standartus atitinkančias gyvenimo sąlygas.

Mūsų tikslas - tėvų žemėje patiems spręsti savo būties problemas, išlaikant savo identitetą ir kuriant Lietuvos piliečiams sąlygas saugiai ir pasiturimai gyventi ir dirbti Lietuvoje. Siekiame, kad narystė Europos Sąjungoje nemažintų Lietuvos suvereniteto, o globalizacija nekeistų mūsų prigimties ir gyvenimo būdo. Mes nenorime, kad Lietuva būtų tik stipresniųjų įrankis!

Mūsų didžiausia vertybė yra žmogus, Lietuvos valstybės pilietis ir atsakingas visuomenės narys. Mes norime aktyviai dalyvauti kuriant visuomenę, kuri yra teisinga, laisva ir atvira, suteikianti kiekvienam žmogui pasirinkimo laisvę ir galimybes įgyvendinti savo sugebėjimus. Tai visuomenė, kurioje nėra skurdo ir diskriminacijos, o jos institucijos ir valstybės veikėjai tarnauja žmonėms.

Mes siekiame, kad Lietuvos valstybėje būtų Demokratija - kai įstatymams visi lygūs, kai gerbiamos žmogaus teisės ir pareigos, kad vyrautų tolerancija ir solidarumas. Demokratija - tai atsakomybė ir aktyvus pilietiškumas, informacijos ir žodžio laisvė, valdžių atskyrimas, teismų nepriklausomumas, piliečių apsauga nuo skurdo, persekiojimo ir diskriminavimo, monopolinių interesų dominavimo ir žmonių išnaudojimo.

Sieksime, kad 2014 metais, baigiantis naujai Europos Parlamento kadencijai, Lietuvai pirmininkaujant ES, apie Centro partijos 2009 metų Europos Parlamento rinkimuose iškeltus kandidatus, dirbusius Europos Parlamente, būtų pasakyta:

          1. Atstovavo visų Lietuvos žmonių interesams ir juos gynė.

          2. Siekė, kad visi Lietuvai skirti ES pinigai pasiektų žmones, nenusėsdami valdžios struktūrose.

          3. Rengė ES teisės aktus, gerinančius Lietuvos žmonių gyvenimą.

          4. Prižiūrėjo ES teisės aktų tinkamą įgyvendinimą Lietuvoje.

          5. Padarė viską, kad Lietuva 2013 metais deramai pirmininkautų Europos Sąjungai.