Nr. 4 Lietuvos socialdemokratų partija

   
   

 

 

 

 

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS RINKIMŲ

Į EUROPOS PARLAMENTĄ 2009 METAIS PROGRAMA

 

SVARBIAUSIA - ŽMOGUS
Nauja kryptis Europai ir Lietuvai

 

Lietuvos socialdemokratų partija siekia sukurti gerovės valstybę, teisingesnę, saugesnę visuomenę ir įveikti iššūkius, su kuriais susiduria visa Europa: didėjantį nedarbą, mažėjančias gyventojų pajamas. Lietuvai, kaip niekada, yra būtina solidari Europos šalių pagalba įveikiant ekonominę krizę, kurią pagimdė liberalioji ideologija ir valstybinio reguliavimo stoka. Todėl į rinkimus einame kartu su kitomis Europos kairiosiomis politinėmis partijomis parengę bendrą rinkimų programą - savo manifestą Europai. Mums, socialdemokratams, svarbiausia - žmogus. Ne bankai, ne akcijos, ne įmonės. Žmogus. Tai - didžiausia vertybė. Veikdami kartu su kitais Europos kairiaisiais, sugebėsime užtikrinti Lietuvos žmonių gerovę.

Laikomės nuostatos, kad valstybė turi imtis reguliavimo svertų krizei įveikti. Mums nepriimtinas dešiniųjų partijų noras „apkarpyti" socialinius iškovojimus ir ekonominius sunkumus perkelti ant paprastų žmonių pečių. Todėl mūsų svarbiausi tikslai yra šie:

*                   gaivinti ir plėtoti ekonomiką, išvengiant naujų finansinių krizių;

*                   naujoje socialinėje Europoje gerbti kiekvieną žmogų;

*                   paversti Europą pirmaujančia globalia jėga, kovojant su klimato kaita;

*                   ginti visų žmonių lygias galimybes ir lyčių lygybę;

*                   stiprinti Europos vaidmenį, siekiant saugumo ir taikos visame pasaulyje.

Svarbiausias mūsų siekis - kurti darbo vietas, išjudinti ekonomiką, įveikti nuosmukį. Mes skatinsime Lietuvos įsiliejimą į euro zoną, kuri užtikrintų mums finansinį stabilumą. Skatinsime „žaliąją" ekonomiką, naujos kartos energetiką, energijos tiltus tarp Rytų ir Vakarų, Šiaurės ir Pietų. Turi būti daugiau investuojama į žmonių kvalifikacijos kėlimą, mokslą ir inovacijas, kurios ateityje kurs naujas darbo vietas.

Visuose Europos teisės aktuose turi būti įtvirtintas socialinės gerovės siekis. Susitarsime dėl Europos šalių socialinės gerovės standartų. Šie standartai turi prisidėti prie kovos su skurdu ir nelygybe, turi užtikrinti Europos Sąjungos socialinę ir ekonominę plėtrą. Sieksime suvienodinti minimalius atlyginimus, panaikinti vaikų skurdą. Mes sieksime, kad visi išėjusieji į pensiją, bedarbiai ar negalintieji dirbti gautų poreikiais grįstas socialinės gerovės išmokas, garantuojančias orų gyvenimą.

Atsarginės planetos neturime. Todėl ypatingą dėmesį skirsime kovai su klimato kaita. Mažinsime priklausomumą nuo iškasamų energijos šaltinių, diegsime naujas „žaliąsias" technologijas, remsime modernią žemės ūkio politiką.

Siūlysime parengti Lyčių lygybės chartiją, kovosime dėl lygaus lyčių atstovavimo, priimant sprendimus Europos institucijose. Sieksime, kad būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos auginti vaikus ir derinti priežiūrą šeimoje su profesine karjera. Remsime pastangas stabdyti  prievartą šeimose ir smurtą prieš vaikus.

Kartu su savo partneriais Europoje kovosime už taiką visame pasaulyje. Stengsimės kylančius nesutarimus „karštuosiuose" pasaulio taškuose spręsti derybomis. Stiprinsime Europos šalių ryšius su ES kaimynėmis. Skatinsime aktyvų dialogą su Kinija, Indija ir kitomis sparčiai besivystančiomis šalimis, stiprinsime partnerystę su JAV. Bendromis pastangomis sieksime įveikti pasaulyje esantį skurdą ir mažinsime konfliktų galimybę.

Šiuose Europos Parlamento rinkimuose kiekvieno piliečio balsas yra svarbus. Kartu su kitų Europos šalių piliečiais įveikime iškilusius iššūkius ir pasukime Europos vystymąsi gerovės keliu.