Nr. 3 Partija Tvarka ir teisingumas

   
   
  

 

 

 

 

 

Partijos Tvarka ir teisingumas 2009 metų rinkimų Į Europos Parlamentą programa

UŽ STIPRIĄ LIETUVĄ EUROPOS SĄJUNGOJE!

PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS,

skelbdama, kad Lietuvos visuomenės laisvės, gerovės kiekvienam valstybės piliečiui kūrimas ir valstybės nepriklausomybės išsaugojimas bei įtvirtinimas visose veiklos srityse yra pagrindinis partijos siekis,

SKELBIA ŠIĄ RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ PROGRAMĄ.

Lietuvos energetinė nepriklausomybė - iššūkis mums Lietuvoje ir Lietuvos iššūkis Europai. Mes sieksime išlaikyti ir stiprinti valstybės energetinę nepriklausomybę. Partija Tvarka ir teisingumas nuosekliai siekė ir toliau sieks, kad šių metų pabaigoje nebūtų uždarytas Ignalinos atominės elektrinės antrasis blokas. Raginsime Europos šalis, atsižvelgiant į krizę, peržiūrėti savo nuostatas dėl atominių elektrinių uždarymo po 2004 m. ES narėmis tapusiose šalyse.

Mūsų politinės veiklos tikslas - apriboti bankų, prekybos ir energetikos monopolijų diktatą. Monopolijų diktato valstybei apribojimas - partijos Tvarka ir teisingumas tikslas. Reikalausime, kad Lietuvoje besinaudojančiomis dominuojančia padėtimi būtų pripažįstamos įmonės, užimančios ne 40, bet 20 ir daugiau procentų rinkos, ir tokioms įmonėms būtų taikomi antimonopoliniai įstatymai. Tai būtų taikoma elektros energijos, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, prekybos ir gamybos įmonėms, bankų sektoriui, o jų teikiamų paslaugų kainų rinkodaros klausimai būtų reguliuojami valstybės. Monopolijos turės paklusti valstybei, bet ne valstybė monopolijoms.

Žmogaus teisės ir valstybių savarankiškumas. Tarptautiniu mastu ginsime žmogaus teises Lietuvoje. Užkirsime kelią Europoje įgyvendinti tokius pokyčius, kurie kelia grėsmę pagrindinėms piliečių laisvėms: žodžio laisvei, asmens duomenų apsaugai, susirašinėjimo slaptumui, asmens privatumui. Sieksime sumažinti ES įtaką nacionaliniams parlamentams. Kiekvienos valstybės savarankiškumas - Europos Sąjungos stiprumo pagrindas.

Ekonominio sunkmečio politika. Europos Parlamente sieksime bendromis jėgomis įveikti kreditų krizę ir rekordinį energijos bei maisto produktų kainų kilimą. Matydami žalą, kurią padarė laisvosios rinkos grimasos, jos savanaudiškumas, sakome, kad galime ir turime tai pakeisti. Dirbdami kartu Europos bendrijoje, mes pasieksime naują ekonomikos proveržį, kuriant teisingesnę ir saugesnę visuomenę naujojoje socialinėje Europoje. Stiprinsime šeimos, kaip svarbiausio visuomenės instituto, sampratą ir pozicijas Europos Sąjungoje. Sieksime lengvatų vaikus auginančioms šeimoms.

Lietuva - geros kaimynystės santykių iniciatorė. Imsimės lyderio ir tarpininko tarp Baltijos jūros šalių vaidmens, sprendžiant cheminio ginklo problemą regione. Europos Sąjungos bendrijoje sieksime pragmatiškos, visapusiškai naudingos Rytų ir Vakarų šalis sujungiančios geros kaimynystės politikos.

Regioninė politika - mūsų paramos prioritetas. Dalyvaudami Europos Parlamento darbe, sieksime, kad Lietuva, palaikoma kitų ES šalių, įgyvendintų „Via Baltica" ir „Rail Baltica" projektus, nes jie įgalins valstybę iš tiesų tapti tranzito valstybe. Maksimaliai sieksime išnaudoti šias per Lietuvos teritoriją einančias tarptautines magistrales.

Partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkas Prezidentas Rolandas  Paksas