Nr. 10 Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga

 
   

 

 

 

 

 

 

KRIKŠČIONIŲ KONSERVATORIŲ SOCIALINĖS SĄJUNGOS RINKIMŲ

Į EUROPOS PARLAMENTĄ PROGRAMA (Sąrašo Nr. 10)

Už tvirtą Lietuvą Europos Sąjungoje

 Europos Sąjungoje (ES) vertinami tik valingi, patyrę ir žinomi politikai. Krizės sunkumus išgyvenančios Lietuvos piliečiai gali sulaukti efektyvesnės ES paramos, jei šalies atstovai čia veiks profesionaliai ir valingai.

 Žmonės pavargo nuo tuščių kalbų, politinio pataikavimo kitoms valstybėms. Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos (KKSS) atstovai, kurie šalies ir užsienio politikoje pasižymėjo ryžtingu sunkiausių šalies ekonominių ir socialinių problemų sprendimu, iš esmės sustiprintų Lietuvos pozicijas Europos Parlamente (EP).

 Svarbiausias KKSS veiklos EP tikslas yra didesnis ES solidarumas: veiksmingesnė Bendrijos parama Baltijos ir kitoms neturtingesnėms ES valstybėms, efektyviau mažinant nedarbą, ekonominį ir socialinį atsilikimą, užtikrinant finansų ir energetikos saugumą.

 Darbais patikrinti politikai

 Krikščionių konservatorių kandidatų į EP sąraše yra patyrę, šalyje ir užsienyje žinomi politikai.

Sąrašo pradžioje - ekspremjeras Gediminas Vagnorius, vadovavęs Vyriausybei 1991-1992 ir 1996-1999 metais, ir dabartinė Europos Parlamento narė Danutė Budreikaitė, bene vienintelė iš Lietuvos atstovų EP ir EK ryžtingai kėlusi Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo, struktūrinių fondų panaudojimo darbo vietoms kurti ir didesnės finansinės paramos klausimus, taip pat buvę merai, jaunųjų krikščionių ir konservatorių atstovai.

 Mes ankščiau nepasidavėme galingųjų spaudimui ir neleidome uždaryti Ignalinos atominės elektrinės, perduoti Rusijos, dujų monopolininkės, žiniai tranzitinių dujotiekių ir beatodairiškai branginti dujų bei šildymo, didinti kitų kainų, taip pat inicijavome svarbių Lietuvos ūkiui ir žmonių gerovei energetinių tinklų ir geležinkelių sujungimo su ES tinklais projektus, kuriuos pažadėjo finansuoti ES. Sąrašo atstovams nereikia švaistytis pažadais - jie konkrečiais darbais įrodė, kaip galima sumažinti nedarbą ir padidinti žmonių pajamas, ginti paprastą žmogų.

 Daugiau darbo, pajamų ir saugumo

 Įsipareigojame vadovautis šiomis programinėmis nuostatomis:

1.  ES struktūrinių fondų lėšas pirmiausia skirti smulkiajam verslui darbo vietoms kurti ir ekonomiškai atsilikusiems rajonams remti.

2.  Siekti, kad būtų parengta specialioji socialinės paramos nuo krizės labiausiai nukentėjusioms Baltijos valstybėms programa.

3.  Inicijuoti Baltijos ir Vidurio Europos valstybių finansų sektoriaus stabilizavimo ir ekonomikos gaivinimo programą.

4.  Tęsti EP pradėtą darbą, siekiant palengvinti prisijungimo prie euro sistemos sąlygas.

5.  Reikalauti saugios Ignalinos atominės elektrinės (kurią neatsakingai įsipareigota uždaryti) darbo pratęsimo, kol bus įrengtos elektros tinklų jungtys, taip pat Baltijos jūros bendros energetikos rinkos.

6.  Skirti pakankamą ES finansinę paramą elektros tinklų europinėms jungtims, europinės vėžės geležinkeliui, taip pat dujų tinklų sujungimui su ES.

7.  Mažinti ES biurokratinę sistemą, efektyviau naudoti programų lėšas.

8.  Peržiūrint ES paramą žemės ūkiui, neleisti diskriminuoti naujųjų ES narių.

9.  Supaprastinti būsto renovavimo finansavimą, siekti papildomos ES paramos.

10.  Principingai atstovauti Lietuvos žmonių - vartotojų interesams visoje ES.