Nr. 1 Tautos prisikėlimo partija

 

TAUTOS PRISIKĖLIMO PARTIJA

EUROPĄ LIETUVAI!

Tautos prisikėlimo partija pasisako už Europos Sąjungą (ES) kaip laisvų tautų bendriją, kur visos valstybės yra lygiateisės. Mes tikime ES, turinčia konkrečias demokratijos, teisinės valstybės, nacionalinio suvereniteto, pagarbos individui ir jo saugumo, laisvo verslo vertybes ir principus. Europos Parlamente (EP) mes sieksime kurti atvirą ES, kuri atitiktų gyvybinius Lietuvos interesus ir nepretenduotų tapti griežtai centralizuota supervalstybe. ES centrinių institucijų veikla turi būti efektyvi ir skaidri, bet ne visa apimanti. Europos gynybos ir saugumo pamatas yra bendradarbiavimas stiprioje transatlantinėje sąjungoje - NATO. EP turi tapti demokratijos tvirtove, o ne savanaudiškų politinių, biurokratinių ir lobistinių žaidimų arena.

Europos Parlamente mes būsime savo rinkėjų atstovai ir su idėjiniais partneriais iš kitų valstybių sieksime reformuoti ES pagal aiškias nuostatas.

Demokratija, skaidrumas, atskaitomybė

 • Sustabdykime per didelį Europos Sąjungos biurokratinį reguliavimą, mažinkime biurokratų skaičių, kurkime kuo efektyviau veikiančią konkurencingą ekonomiką su sveikais finansais;
 • Europa turi būti pasaulio lyderė technologinių naujovių, energetinės nepriklausomybės ir aplinkos apsaugos srityse;
 • Labiau įtraukime nacionalinius parlamentus į Europos sprendimų priėmimo procesą.

Bendrieji standartai

 • Mes remiame pasaulinius standartus, galiojančius Pasaulio prekybos ir panašiose tarptautinėse organizacijose, tačiau pasisakome už aktyvesnę nacionalinę kontrolę;
 • Dauguma ES standartų turėtų būti privalomi tarpvalstybinei, bet ne vietinei prekybai.

Gerovė

 • Mes norime sveikų finansų įstaigų, kurios padėtų apsaugoti santaupas, padėtų verslininkams kurti inovacijas ir darbo vietas;
 • Remsime ES konkurencijos taisykles, susijusias su neatsakingais bankais ir finansų įstaigomis, leisime remti tik bankų ir finansų įstaigų bankroto paveiktus paprastų indėlių turėtojus.

Finansų švaistymo ir korupcijos pabaiga

 • Subsidijos neturėtų būti aklai dalinamos turtingoms šalims, kompanijoms ar privatiems interesams, kurie patys turi galimybių finansuoti savo veiklą;
 • Subsidijos turi būti koncentruotos skurdesnėms valstybėms ir jų regionams remti.

Mokesčiai

 • Manome, kad valstybės narės geriausiai sugeba nustatyti savo mokesčius;
 • Valstybėms narėms turi būti sudarytos sąlygos konkuruoti vienai su kita dėl valstybinių mokesčių lygmens, mokesčių struktūros ir viešosios tarnybos išlaidų lygmens.

Parama žemės ūkiui

 • Subsidijomis turi būti sukurtos lankstesnės sąlygos ūkininkauti naujose valstybėse narėse;
 • Europos Sąjunga turėtų duoti leidimą tiesioginiams pardavimams iš ūkių.

Geresnė konkurencija

 • Mes ryžtingai palaikome konkurencingos ir atsakingos rinkos ekonomiką,
 • todėl siūlome įsteigti Europos Sąjungoje nepriklausomą konkurencijos instituciją, galinčią priimti nepolitizuotus apkaltinamuosius nuosprendžius dėl konkurencijos pažeidimų.

Sveikata

 • ES kiekvienam piliečiui turi suteikti visoje ES galiojančią sveikatos kortelę, kurioje būtų visa informacija, reikalinga įvykus nelaimei;
 • Besivystančioms valstybėms narėms tai būtų finansuojama iš Europos Sąjungos biudžeto.

Mes Europos Parlamente

 • Europos Parlamentas per pastaruosius metus buvo žinomas dėl neskaidrios politikos;
 • Mes dirbsime skaidriai ir atsakingai naudosime skirtas lėšas;
 • Visi mūsų atstovai balsuos už skaidrumą ir viešai skelbs savo išlaidas.