Nepriimtinos aukos

Draudžiama naudoti politinėms kampanijoms gautas aukas, kurios neatitinka Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo reikalavimų.

 • Jeigu tokios aukos buvo gautos ir aukotojas yra žinomas, už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo arba politinės kampanijos iždininkas per 5 darbo dienas nuo tokios aukos gavimo dienos turi auką grąžinti aukotojui, nurodydamas atsisakymo priimti auką priežastis.
 • Jeigu aukotojas per 10 darbo dienų nenustatomas, už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo arba politinės kampanijos iždininkas auką perveda į valstybės biudžetą:
  lėšų gavėjas - "VMI prie LR FM",
  sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,
  bankas ,,Swedbank" AB, banko kodas 73000,
  įmokos pavadinimas –  "Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymu nustatytos įmokos į valstybės biudžetą",
  įmokos kodas – 7081
  .

Nepriimtinos aukos žiniaraštyje registruojamos kaip aukos (NA).
Nepriimtinos aukos grąžinimas aukotojui (G) ar pervedimas į valstybės biudžetą (B) žiniaraštyje registruojamas kaip išlaidos.