Gegužės 7 d. nuo vidurnakčio įsigalioja rinkimų agitacijos draudimo laikotarpis

2023-05-05

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) primena, kad likus 7 valandoms iki pakartotinio balsavimo Visagino savivaldybės mero rinkimuose pradžios įsigalioja rinkimų agitacijos draudimo laikotarpis.

Gegužės 7 d. nuo vidurnakčio įsigalioja rinkimų agitacijos draudimo laikotarpis
Agitacijos draudimas prasideda gegužės 7 d. 00.00 val. ir tęsis iki 20 val. – balsavimo pabaigos. 
Įsigaliojus Rinkimų kodekso nuostatoms, sutrumpėjo agitacijos draudimo laikotarpis rinkimų savaitgalį. Dabar rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formas ir priemones, draudžiama likus 7 valandoms iki balsavimo rinkimų dieną pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos. 
Išimtys taikomos išorinei politinei reklamai, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki prasidedant šiam rinkimų agitacijos draudimui iškabintai ne arčiau kaip 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa. 
Tokiu atveju, kai rinkimų agitacijos stendai, tentai, plakatai ir pan. yra arčiau kaip 50 metrų nuo pastato, kur yra balsuojama, jie turi būti pašalinti.
Rinkėjai, gali neatlygintinai skelbti įrašus, kurie nelaikomi rinkimų agitacija. Taip pat galima publikuoti įrašus socialiniuose tinkluose, kad rinkėjas ruošiasi balsuoti, kviečia balsuoti kitus arba jau balsavo. 
Rinkėjams šiuo laikotarpiu tiek socialiniuose tinkluose, tiek rinkėjų administruojamose interneto svetainėse nereikėtų:
skelbti įrašų, kuriais agituojama už politinės kampanijos dalyvius, įvardijant konkrečius kandidatus, juos iškėlusias partijas, politinius komitetus; 
dalintis agitaciniais kitų asmenų įrašais, jų komentuoti ir atlikti kitus veiksmus, kurie naujai keltų susidomėjimą kandidatu, partija, politiniu komitetu; 
keisti asmeninės paskyros nuotraukos ir profilio viršelio į naują nuotrauką ar vaizdo informaciją su agitaciniais elementais už konkretų kandidatą, partiją, politinį komitetą.
 
Kandidatams, politinėms organizacijoms (partijoms, komitetams, jų pirmininkams), koalicijoms socialiniuose tinkluose ir jų administruojamose interneto svetainėse rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu draudžiama
atlygintai skelbti įrašus, įskaitant apmokėtus iki agitacijos draudimo pradžios.
 
Nepriklausomai nuo atlygintinumo: 
skelbti naujų agitacinio turinio įrašų, įskaitant kvietimą atvykti balsuoti; 
naujai dalintis iki agitacijos draudimo pradžios paskelbtais agitacinio pobūdžio įrašais, jų komentuoti ir atlikti kitus veiksmus, kurie naujai keltų susidomėjimą kandidatu, partija, politiniu komitetu (iki rinkimų agitacijos draudimo pradžios paskelbtų įrašų šalinti nereikia); 
keisti asmeninės paskyros nuotraukos ir profilio viršelio į naują nuotrauką ar vaizdo informaciją su agitaciniais elementais;
siųsti priminimų asmenims, kurie išreiškė susidomėjimą iki rinkimų agitacijos draudimo pradžios kandidatų, politinių organizacijų, koalicijų sukurtais rinkimų dienos įvykiais; 
žymėti „Domina" arba „Dalyvausiu" rinkimų dienos renginių, kuriais išreiškiamas palaikymas kandidatams, politinėms organizacijoms, koalicijoms ar yra kiti rinkimų agitacijos požymiai. 
 
VRK primena, kad rinkimų agitacija nelaikoma
informacija apie vykstančius rinkimus; 
įrašai apie rinkimų svarbą valstybės gyvenimui; 
atvykusių balsuoti rinkėjų skaičiau paskelbimas; 
dokumentai, kuriuos būtina turėti balsuojant; 
kita informacija, kuria nėra raginama nedalyvauti rinkimuose, balsuoti už arba prieš kandidatą ar kandidatų sąrašą; 
ne rinkimų politinės kampanijos dalyvio kvietimas atvykti balsuoti. 
 
 
Kontaktams: