ESBO planuoja stebėti Respublikos Prezidento rinkimus

2019-03-15

2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro atstovai pranešė, kad ketina rekomenduoti siųsti Respublikos Prezidento rinkimų vertinimo misiją į Lietuvą.

ESBO planuoja stebėti Respublikos Prezidento rinkimus

Nuo 1991 m. ESBO siunčia ekspertų misijas į naujai prisijungusias valstybes nares, kad jie įvertintų ar valstybės laikosi prisiimtų reikalavimų, teikia joms rekomendacijas ir patarimus. Trumpalaikės ekspertų misijos Lietuvoje viešėjo 2012 m., 2016 m. Seimo rinkimų metu.

Rinkimų vertinimo misijų ekspertai pateikdavo rinkimų vertinimo ataskaitas. Su ESBO ataskaita apie 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus ir kitomis pateiktomis rekomendacijomis lietuvių ir anglų kalbomis galima susipažinti čia.

ESBO atstovai planuoja vertinti Respublikos Prezidento rinkimus, taip pat įvertinti, ar Lietuvos Respublika įgyvendino rekomendacijas, kurias ESBO pateikė ankstesnių rinkimų vertinimo misijų metu.

Primename, kad ankstesnėse rinkimų vertinimo ataskaitose ESBO pateikė rekomendacijas rinkimų organizavimo tobulinimui Lietuvoje.

Siekiant užkirsti kelią politinių kampanijų finansavimo pažeidimams, ESBO rinkimų vertinimo ataskaitoje pasiūlė keisti teisinį reglamentavimą, sudarant sąlygas proporcionalioms, efektyvioms ir atgrasančioms sankcijoms, kurios turi būti taikomos be išimties visiems rinkimų dalyviams.

Ataskaitoje rekomenduojama panaikinti draudimą kandidatuoti asmenims, turintiems dvigubą pilietybę. Šis draudimas Lietuvoje pradėtas taikyti nuo 1999 metų.

Nepaisant 2012 m. ESBO rekomendacijos, Konstitucija ir toliau neapibrėžtam laikotarpiui draudžia kandidatuoti asmenims, kurie buvo pašalinti iš pareigų apkaltos procedūros būdu. Tai neatitinka ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo ir tarptautinių standartų.

Sprendžiant politinės reklamos klausimus ir užtikrinant profesinės etikos standartus žiniasklaidoje, rekomenduojama „teisiškai reglamentuoti ir aiškiai atskirti mokamą politinę reklamą nuo kitų informavimo apie politinę kampaniją formų".

Siūloma dar labiau stiprinti informacijos sklaidą apie rinkimus ir galimybes balsuoti visoms socialinėms grupėms, ypač asmenims su negalia ir tautinėms mažumoms.

Numatytą rinkėjų parašų skaičių, kurį pretendentas privalo surinkti norėdamas tapti kandidatu, siūloma „sumažinti maksimaliai, iki 1 procento rinkėjų skaičiaus atitinkamoje rinkimų apygardoje".

Ataskaitoje pastebima, kad įstatymai bei daugumos politinių partijų statutai nenumato papildomų nuostatų, siekiant didinti moterų dalyvavimą ir atstovavimą. Moterys sudarė 31 proc. kandidatų ir 21 proc. naujai išrinktų parlamento narių. Iššūkiai, susiję su moterimis, buvo keliami tik kelių partijų programose, labiausiai koncentruojantis į su šeimomis susijusią valstybės politiką. Ataskaitoje pažymima, kad: „Politinės partijos turėtų skatinti ir remti lyčių lygybę, didinti moterų kandidačių matomumą politinių kampanijų metu bei daugiau kalbėti apie lyčių problematiką savo programose."

Su 2019 m. sausio 28–31 d. ESBO vertinimo misijos ataskaita galima susipažinti čia.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt