Teismas paliko galioti VRK sprendimą dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero mandato panaikinimo

2023-06-14

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) atmetė pareiškėjo Dainiaus Bardausko prašymą panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimą, kuriuo VRK pripažino p. D. Bardausko kaip Kupiškio rajono savivaldybės mero įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminui.

Teismas paliko galioti VRK sprendimą dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero mandato panaikinimo

Birželio 14 d. LVAT paskelbė sprendimą žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjo Dainiaus Bardausko skundą dėl gegužės 16 d. VRK sprendimo Nr. Sp-140, kuriuo buvo panaikinti Kupiškio rajono savivaldybės mero įgaliojimai nesuėjus terminui pagal įsiteisėjusį apkaltinamąjį teismo nuosprendį, o savivaldybės mero pažymėjimas buvo pripažintas negaliojančiu.

Pareiškėjas nesutiko su VRK sprendime pritaikyta Rinkimų kodekso norma, teigdamas, kad VRK sprendime nenurodė argumentų, sudarančių pagrindą pripažinti pareiškėjo įgaliojimus nutrūkusiais. 

Teisėjų kolegija konstatavo, kad VRK byloje nagrinėjamu atveju nustatyta, kad VRK „sprendime yra nurodytas šio sprendimo priėmimo teisinis ir faktinis pagrindas".

Taip pat pastebėta, kad VRK informacija apie numatomus posėdžius bei juose priimtus sprendimus yra skelbiama viešai, o VRK sprendimas „nesutrukdė pareiškėjui pasinaudoti savo teise ginti savo galbūt pažeistas teises ir apskųsti Sprendimą teismui, pateikti išsamius savo poziciją pagrindžiančius argumentus".

Atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, LVAT konstatavo, kad VRK „priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurį panaikinti nėra pagrindo", todėl skundas atmestas.

LVAT sprendimai yra neskundžiami.