Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariai pažeidė rinkimų įstatymą

2019-07-24

Š. m. liepos 24 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nusprendė panaikinti Tauragės rajono savivaldybės rinkimų komisijos (SRK) 2019 m. vasario 11 d. sprendimą „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Nr. 50 rinkimų komisijos rinkėjų galimo papirkimo atvejo tyrimo grupės išvados patvirtinimo" dalyje, kuria kandidatai į Tauragės rajono savivaldybės tarybos narius Pranas Petrošius, Palmyra Gylienė ir kandidatas į savivaldybės tarybos narius – merus Darius Petrošius buvo pripažinti nepažeidę Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatų, ir pripažino, kad jie pažeidė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariai pažeidė rinkimų įstatymą
Tauragės SRK šių metų sausio mėnesį gavo skundą su iš socialinio tinklo paimtomis nuotraukomis dėl galimai vykdyto rinkėjų papirkinėjimo 2018 m. gruodžio mėnesį. Pateiktoje medžiagoje buvo teigiama, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Tauragės skyriaus kandidatų į tarybos narius Prano Petrošiaus, Palmyros Gylienės ir kandidato į merus Dariaus Petrošiaus apsilankymo Lauksargių globos namuose metu šių globos namų gyventojams buvo dalijamos dovanos.
Tyrimą atliko Tauragės SRK tyrimo grupė. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad LSDP Tauragės skyriaus nariai P. Petrošius, P. Gylienė (kandidatai į tarybos narius) ir D. Petrošius (kandidatas į merus) 2018 m. gruodžio mėnesį lankėsi Lauksargių globos namuose. Prie skundo pridėtose nuotraukose matosi, kad minimi asmenys Lauksargių globos namų gyventojams įteikinėja dovanas bei vokus su galimai politine reklama – atviruku sveikinimu. Dovanas dovanojo Kalėdų senelis atvykęs kartu su svečiais. Atvykę svečiai padėjo išdalinti dovanas. Prie dovanų buvo ir vokai su juose esančiais sveikinimo atvirukais. Atvirukas buvo pažymėtas politinės reklamos ženklinimu. Taip pat nustatyta, kad dovanos buvo įteikiamos LSDP simbolika pažymėtuose maišeliuose. Buvo nustatyta, kad dovanoms buvo išleista 110,57 Eur.
Tauragės SRK tyrimo grupė konstatavo, kad tinkamai pažymėtų atvirukų dalijimas nepažeidžia Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatų. Taip pat, atsižvelgiant į vykdytų nuolatinį vizitų pobūdį (nuolatinė veikla), buvo prieita prie išvados, kad kandidatai į savivaldybės tarybos narius Pranas Petrošius, Palmyra Gylienė ir kandidatas į merus Darius Petrošius įstatymo nuostatų nepažeidė.
Tauragės SRK priimtas sprendimas buvo peržiūrėtas VRK. VRK tyrimo grupė, atlikusi situacijos tyrimą, vadovaudamasi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo ir Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis, pažymėjo, kad galiojanti įstatymo redakcija nenumato nei mažareikšmių, nei „menkaverčių" dovanų. Papirkimo faktas nepriklauso nuo jam atlikti panaudoto objekto vertės.
Skunde atkreipiamas dėmesys, kad nepaisant vykdomos tradicinės veiklos, dovanos buvo įteikiamos LSDP simbolika pažymėtuose maišeliuose, o įteikiamas atvirukas buvo su žyma apie LSDP politinę reklamą.
Dovanos gavimas kartu su aiškia nuoroda, kas yra dovanotojas (LSDP simbolika pažymėtas maišelis bei atvirukas), taip pat politine reklama pažymėto atviruko įteikimas, rinkimų politinės kampanijos metu pagrįstai gali dovanos gavėjui sudaryti įspūdį, kad dovana – politinės kampanijos dalis. Potencialus rinkėjas gautą dovaną galėjo suprasti ir vertinti kaip skatinimą balsuoti už dovanotoją, kuris aiškiai nurodomas per papildomai suteikiamas priemones.
VRK tyrimo grupė, įvertinusi minėtas aplinkybes, pasiūlė panaikinti Tauragės rajono savivaldybės sprendimą dalyje, kuria kandidatai į savivaldybės tarybos narius Pranas Petrošius, Palmyra Gylienė ir kandidatas į merus Darius Petrošius buvo pripažinti nepažeidę Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų, ir pripažinti, kad jie pažeidė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį.
 
 
Kontaktams: