Mokykloms skirtas priemonių rinkinys padės jaunimui daugiau sužinoti apie tai, kaip prisidėti prie demokratijos puoselėjimo ES

2023-06-12

2023 m. birželio 8 d. buvo pristatytas priemonių rinkinys mokykloms „Veiksminga ES demokratija. Išsakykite savo nuomonę – dalyvaukite Europos piliečių iniciatyvoje". Šis priemonių rinkinys sukurtas siekiant padėti vidurinių mokyklų moksleiviams suprasti tarpvalstybinio bendradarbiavimo naudą ir galbūt netgi pradėti savo iniciatyvas, padedančias formuoti demokratinį procesą visoje Europos Sąjungoje.

Mokykloms skirtas priemonių rinkinys padės jaunimui daugiau sužinoti apie tai, kaip prisidėti prie demokratijos puoselėjimo ES

Nuo 2012 m. buvo užregistruota 101 Europos piliečių iniciatyva įvairiais politikos klausimais, įskaitant aplinkos apsaugą, žemės ūkį, gyvūnų gerovę, vartotojų apsaugą bei socialines ir pagrindines žmogaus teises. Interaktyvaus Europos piliečių iniciatyvos (EPI) priemonių rinkinio mokykloms tikslas – suteikti vidurinių mokyklų moksleiviams žinių bei įgūdžių, kad jie galėtų tapti aktyviais ES piliečiais. Priemonių rinkinį sudaro keturi skirtingi teminiai skyriai – nuo bendresnio pobūdžio informacijos apie Europos Sąjungą pereinama prie konkrečios su Europos piliečių iniciatyva susijusios informacijos ir veiklos.

EPI priemonių rinkinys parengtas visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Jis apima interaktyvaus grupinio darbo ir projektinės veiklos užsiėmimus. Priemonių rinkinį lietuvių kalba galite pasiekti paspaudę ČIA

Kas gali pradėti iniciatyvą?

Priemonių rinkinyje „Veiksminga ES demokratija" pabrėžiama, kaip Europos piliečiai gali bendradarbiauti vieni su kitais, kad jų balsas būtų išgirstas. Europos piliečių iniciatyvą gali pradėti organizatorių grupė, kurią turi sudaryti ne mažiau nei septynių skirtingų valstybių narių piliečiai. Prieš leisdama organizatoriams pradėti rinkti parašus Europos Komisija patikrina, ar iniciatyva atitinka teisinius reikalavimus. Surinkus 1 mln. parašų ir juos patvirtinus nacionalinėms institucijoms, Komisijos narių kolegija pateikia oficialų atsakymą į iniciatyvą ir išdėsto, kokių veiksmų ketina arba neketina imtis ir kodėl.

Europos piliečių iniciatyva Lietuvoje

Daugiau nei 900 organizatorių pradėjo 101 Europos piliečių iniciatyvą, 4 iš jų inicijavo organizatoriai iš Lietuvos. Visoje ES surinkta daugiau nei 18 mln. iniciatyvas remiančių parašų, iš jų Lietuvoje – 67 000.

100-oji EPI iniciatyva

2023 m. balandžio mėnesį buvo užregistruota 100-oji piliečių iniciatyva. Tai yra iniciatyva „Sujunkime visas Europos sostines ir europiečius greitųjų traukinių tinklu", kurios rėmimo kampanija prasidėjo gegužės 30 d. Ji prisijungia prie kitų aštuonių iniciatyvų, kurios šiuo metu renka parašus. Kadangi nuolat teikiamos ir registruojamos naujos piliečių iniciatyvos, gegužės 31 d. užregistruota 101-oji iniciatyva.

Kur daugiau sužinoti apie EPI?

Jei norite daugiau sužinoti apie EPI, galite klausytis naujausios tinklalaidės „CitizenCentral" laidos (ji taip pat pasiekiama platformose Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ir Soundcloud). Šioje laidoje su Europos Parlamento nariu, vidurinės mokyklos mokytoja ir Europos Komisijos nare kalbamasi apie naują EPI mokomųjų priemonių rinkinį, skirtą vidurinių mokyklų moksleiviams.

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt