Lietuvos delegacija stebėjo Ukrainos parlamento rinkimus

2019-07-24

Š. m. liepos 21 d. (sekmadienį) Ukrainoje vyko pirmalaikiai parlamento rinkimai. Rinkimus stebėjo ir Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) delegacija. Ją sudarė VRK nariai Maksimas Reznikovas ir Jūratė Lebedevienė.

Lietuvos delegacija stebėjo Ukrainos parlamento rinkimus
Ukrainos Prezidento dekretu, priimtu š. m. gegužės 21 d., buvo paleistas parlamentas ir po dviejų mėnesių suorganizuoti pirmalaikiai Ukrainos parlamento rinkimai.
Ukrainos parlamentą (Ukrainos Aukščiausiąją Radą) sudaro 450 narių, renkamų penkerių metų kadencijai. Pusė parlamento narių yra renkami pagal proporcinę ir pusė pagal mažoritarinę rinkimų sistemas. Kad politinės partijos turėtų teisę dalyvauti mandatų paskirstyme, jos turi gauti ne mažiau kaip penkis procentus visų balsavusių rinkėjų balsų.
Dalyvavimui rinkimuose užsiregistravimo 22 politinės partijos. Iš viso dalyvauti rinkimuose registruoti 5 967 kandidatai: 2 747 iškelti 22 partijų sąrašuose ir 3 220 vienmandatėse rinkimų apygardose, iš kurių 1 404 kandidatus iškėlė partijos ir 1 679 kandidatai save išsikėlė patys.
Nors nacionaliniai Ukrainos teisės aktai numato pareigą politinėms partijoms kandidatų sąrašuose 30 proc. skirti kandidatėms moterims, tačiau šis reikalavimas įvykusiuose rinkimuose nebuvo gerbiamas: tik 13 politinių partijų iš 22 šio reikalavimo laikėsi.
Į rinkėjų sąrašus buvo įtraukti 35,6 mln. rinkėjų. Rinkimuose dalyvavo 49,84 proc. rinkėjų. 
Rinkimus stebėjo ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro atstovai. Jie pranešė, kad pirmalaikiuose Ukrainos parlamento rinkimuose buvo gerbiamos pagrindinės teisės ir laisvės, nepaisant užfiksuotų gausių pažeidimų, kampanija buvo konkurencinga. Taip pat ESBO atstovai teigiamai įvertino Ukrainos rinkimų organizatorių darbą. Jų nuomone, rinkimų organizavimas, nepaisant trumpo laiko jiems pasiruošti, buvo atliktas kompetentingai ir veiksminga. Greta ESBO pripažino, kad politinė kampanija buvo pažymėta rinkėjų papirkimo, piktnaudžiavimu pareigomis, naudojimusi teisės aktų spragomis ir kitais netoleruotinais ženklais. Be to, politinė kampanija atskleidė verslo ir politinių interesų sąsajas, bei jų įtaką žiniasklaidai.
 
 
Kontaktams: