Įstatymų leidybos iniciatyva dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo nesulaukė reikiamo rinkėjų palaikymo

2023-06-13

Birželio 13 d. suėjo dviejų mėnesių terminas, kai piliečių iniciatyvinė grupė turėjo pristatyti rinkėjų parašų rinkimo lapus Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK).

Įstatymų leidybos iniciatyva dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo nesulaukė reikiamo rinkėjų palaikymo

Įstatymo leidybos iniciatyvos dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo koordinatoriai iki šios dienos turėjo surinkti 50 tūkstančių rinkimų teisę turinčių piliečių parašų, tačiau iniciatyva nesulaukė pakankamo rinkėjų palaikymo. 

Iniciatyvos koordinatoriai į VRK pristatė 15 bylų ir deklaravo, kad surinko 4467 balsavimo teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašus popieriniuose parašų rinkimo lapuose. 

Užbaigus popierinių parašų rinkimo lapų priėmimo procedūrą, buvo konstatuota, kad VRK administruojamame elektroninių paslaugų portale „Rinkėjo puslapis" už šią iniciatyvą 2011 rinkėjų pasirašė elektroniniu būdu. 

Tokiu atveju, kai per du mėnesius reikiamas Lietuvos Respublikos piliečių parašų skaičius nėra surenkamas, iniciatyvos projektas Seime nesvarstomas. 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt