Iniciatyvinė grupė referendumui paskelbti dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo grąžino parašų rinkimo lapus

2019-07-24

Pusę metų Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) užregistruota iniciatyvinė grupė privalomajam referendumui paskelbti dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, kuriuo buvo siūloma sumažinti Lietuvos Respublikos Seimo narių skaičių nuo 141 iki 121, rinko rinkėjų parašus.

Iniciatyvinė grupė referendumui paskelbti dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo grąžino parašų rinkimo lapus
Iniciatyvinės grupės koordinatorė Kristina Kirslienė, suėjus teisės aktuose numatytam terminui, š. m. liepos 15 d., VRK grąžino jos išduotus piliečių parašų rinkimo lapus.
Primename, kad iniciatyvinė grupė piliečių parašus rinko popieriniuose parašų rinkimų lapuose ir elektroniniu būdu VRK informacinėje sistemoje. 
Iniciatyvinė grupė per 6 mėnesius turėjo surinkti 300 000 rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų dėl reikalavimo paskelbti referendumą. 
Pasibaigus parašų rinkimo laikotarpiui, iniciatyvinė grupė nurodė, kad ji VRK pristatė 9 139 piliečių parašus, surinktus popieriniuose parašų rinkimo lapuose, ir 982 – surinktus elektroniniu būdu. Vadinasi, iniciatyvinė grupė reikalingo minimalaus teisės aktuose nustatyto parašų skaičiaus nesurinko.
Referendumo įstatymas iniciatyvinę grupę, per nustatytą laiką nesurinkusią reikiamo Lietuvos Respublikos piliečių parašų skaičiaus, įpareigoja tolesnį parašų rinkimą nutraukti ir iniciatyvinės grupės surinktus piliečių reikalavimus – pareiškimus perduoti Vyriausiajai rinkimų komisijai.
 
 
Kontaktams: