Nustatytas pirmalaikiuose Kupiškio rajono savivaldybės mero rinkimuose reikalingų surinkti parašų skaičius

2023-07-14

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) 2023 m. liepos 13 d. posėdyje nustatė 2023 m. spalio 8 d. pirmalaikiuose Kupiškio rajono savivaldybės mero rinkimuose, keliant kandidatus ar išsikeliant kandidatu į savivaldybės merus, reikalingų surinkti parašų skaičių – 140.

Nustatytas pirmalaikiuose Kupiškio rajono savivaldybės mero rinkimuose reikalingų surinkti parašų skaičius
Vadovaujantis Rinkimų kodekso 72 str. nuostatomis keliamą kandidatą Kupiškio rajono savivaldybėje turi paremti ne mažiau kaip 20 proc. Kupiškio rajono savivaldybės rinkėjų skaičiuojant vienam savivaldybės tarybos nario mandatui, bet ne mažiau, kaip 100 šios savivaldybės rinkėjų. 
Lyginant su 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose nustatytu reikalingu surinkti parašų skaičiumi, kuris siekė 150 parašų, pirmalaikiuose Kupiškio rajono savivaldybės mero rinkimuose nustatytas mažesnis reikalingų surinkti parašų skaičius, kadangi sumažėjo Kupiškio rajono savivaldybės rinkėjų skaičius.
Reikalavimai paremti kandidatą parašais pirmalaikiuose Kupiškio rajono savivaldybės mero rinkimuose netaikomi politinės partijos keliamam kandidatui jeigu prieš tai vykusiuose eiliniuose rinkimuose, t. y. 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose, ši partija Kupiškio rajono savivaldybėje yra kėlusi merą.
Parašų rinkimo lapai išduodami pateikus pareiškinius dokumentus, kurie bus priimami nuo liepos 17 d. Partijos pareiškinius dokumentus galės teikti VRK iki liepos 30 d. 17 val., o kandidatai Kupiškio rajono savivaldybės rinkimų komisijai – iki rugpjūčio 4 d. 17 val. Pateikus kandidato pareiškinius dokumentus, per 3 dienas Kupiškio rajono savivaldybės rinkimų komisija išduos parašų rinkimo lapus, kuriuos kandidatai turės grąžinti ne vėliau kaip iki rugpjūčio 24 d.
Pirmalaikiai Kupiškio rajono savivaldybės mero rinkimai vyks 2023 m. spalio 8 d.
 
Kontaktams: