Europos Komisija pateikė atsakymą dėl Europos piliečių iniciatyvos „Už kosmetiką be gyvūnų kančių ir Europą be bandymų su gyvūnais"

2023-07-28

2023 m. liepos 25 d. Europos Komisija pateikė atsakymą dėl sėkmingai pritarimo parašus surinkusios, taip pat ir Lietuvoje sulaukusios palaikymo, Europos piliečių iniciatyvos „Už kosmetiką be gyvūnų kančių ir Europą be bandymų su gyvūnais".

Europos Komisija pateikė atsakymą dėl Europos piliečių iniciatyvos „Už kosmetiką be gyvūnų kančių ir Europą be bandymų su gyvūnais
Komisija palankiai įvertino šią iniciatyvą ir pripažino, kad gyvūnų gerovė kelia didelį susirūpinimą Europos piliečiams. Ji pabrėžė Europos Sąjungos vadovaujamą vaidmenį palaipsniui nutraukiant gyvūnų naudojimą bandymams ir užtikrinant tinkamą elgesį su gyvūnais.
 
Komisija įsipareigojo įgyvendinti naujas veiksmų gaires, į kurias bus įtraukti teisėkūros bei kiti veiksmai, kuriais siekiama dar labiau mažinti bandymų su gyvūnais skaičių. Įgyvendinus šiuos veiksmus Europos Komisija siekia pereiti prie teisinio reglamentavimo sistemos be bandymų su gyvūnais, o naudojant alternatyvius metodus. Būtent mokslo modernizavimo srityje Komisija įsipareigojo remti bandymams su gyvūnais alternatyvių metodų kūrimo mokslinius tyrimus.
 
Europos piliečių iniciatyvos „Už kosmetiką be gyvūnų kančių ir Europą be bandymų su gyvūnais" koordinatoriai Europos Sąjungos šalyse pritarimo pareiškimus rinko nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Visoje Europos Sąjungoje šią iniciatyvą palaikė 1 217 916 Europos Sąjungos piliečių. Vyriausioji rinkimų komisija 2023 m. sausio 5 d. išdavė sertifikatą, patvirtinantį 4902 Lietuvos Respublikos piliečių pritarimo parašų skaičių.
 
Europos piliečių iniciatyva „Už kosmetiką be gyvūnų kančių ir Europą be bandymų su gyvūnais" yra devintoji iniciatyva, pasiekusi Europos Sąjungos sutartyje ir Europos piliečių iniciatyvos reglamente reikalaujamą surinkti piliečių pritarimo parašų skaičių.
 
Primename, kad Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę paremti šiuo metu pritarimo parašus renkančias iniciatyvas Europos Komisijos interneto puslapyje:  
 
Visas Europos piliečių iniciatyvų sąrašas publikuojamas ČIA.
 
Tam, kad būtų pradėtas ES politikos formavimas dėl Europos piliečių iniciatyva teikiamo klausimo, reikia, kad ES piliečiai, gyvenantys bent 7 skirtingose valstybėse narėse, ir sulaukę amžiaus, nuo kurio galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, per vienerius metus surinktų ne mažiau kaip vieną milijoną iniciatyvą palaikančių piliečių pritarimo pareiškimų. 
 
Lietuvoje už Europos piliečių iniciatyvų koordinavimą, pritarimo parašų tikrinimą bei jų sertifikavimą yra atsakinga Vyriausioji rinkimų komisija.
 
 
Kontaktams: