Dėl galimai neteisėto Respublikos Prezidento rinkimų biuletenio išdavimo rinkėjui

2019-05-21

Viešojoje erdvėje pasirodė informacija, kad asmeniui, turinčiam teisę balsuoti tik rinkimuose į Europos Parlamentą, galimai buvo išduotas ir Respublikos Prezidento rinkimų biuletenis, kuris jam nepriklausė.

Dėl galimai neteisėto Respublikos Prezidento rinkimų biuletenio išdavimo rinkėjui

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), reaguodama į paskleistą netikslią informaciją, informuoja, kad VRK žiniomis, jokiam rinkėjui neteisėtai nebuvo išduotas nei vienas rinkimų biuletenis.

VRK duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybėje balsavimo iš anksto metu rinkimų komisijos narys, išduodantis rinkimų biuletenius, buvo pasirengęs biuletenių komplektą išduoti sekančiam eilėje laukiančiam rinkėjui. Komisijos nariui, pastebėjus, kad šiam rinkėjui priklauso tik vienas rinkimų biuletenis, Respublikos Prezidento rinkimų biuletenį buvo atsisakyta išduoti. Rinkėjas, komisijos nariui atsisakius jam išduoti antrąjį biuletenį, paprašė leisti padaryti biuletenių nuotraukas. Rinkėjui nufotografavimus nepažymėtus rinkimų biuletenius, rinkėjui buvo išduotas tik vienas rinkimų į Europos Parlamentą biuletenis.

Primename, kad šiuo metu savivaldybėse vyksta balsavimas iš anksto dviejuose rinkimuose, tačiau juose ne visi asmenys turi teisę dalyvauti. Respublikos Prezidento rinkimuose turi teisę rinkti išimtinai tik Lietuvos Respublikos piliečiai, o rinkimuose į Europos Sąjungą – Europos Sąjungos (ne tik Lietuvos) valstybių narių piliečiai.  Šį savaitgalį vyksiančiuose rinkimuose per šimtą rinkėjų turės teisę balsuoti tik vienuose iš dviejų rinkimų. Jiems galės būti išduodamas tik vienas, rinkėjui priklausantis, rinkimų biuletenis.

VRK informuoja, kad rinkėjų, turinčių teisę balsuoti tik vienuose rinkimuose, balsavimo lakštai turi specialiąją žymą, todėl komisijų nariai, išduodantys biuletenius, tikrina kiekvieno rinkėjo, balsuojančio iš anksto, balsavimo lakštą. Be to, VRK savivaldybių rinkimų komisijas yra informavusi apie rinkėjų, turinčių teisę balsuoti tik vienuose savaitgalį vyksiančiuose rinkimuose, sąrašus.

Kadangi sąmoningas klaidingų biuletenių nuotraukų platinimas vertinamas kaip siekis diskredituoti rinkimus, todėl tokie veiksmai yra netoleruotini.