Rinkimai 2019 m. rugsėjo 8 d. įvyko sklandžiai: apylinkės pradeda skaičiuoti balsus

2019-09-08

Šiandien, 2019 m. rugsėjo 8 d., 105 rinkimų apylinkių rinkėjai balsavo rinkimuose į Seimą vienmandatėse Žirmūnų, Gargždų ir Žiemgalos rinkimų apygardose.

Rinkimai 2019 m. rugsėjo 8 d. įvyko sklandžiai: apylinkės pradeda skaičiuoti balsus

Iš anksto balsavo 4,49 proc. rinkimų teisę turinčių rinkėjų, dar 19,95 proc. rinkėjų balsavo rinkimų apylinkėse rinkimų dieną.

Aktyviausi rinkėjai buvo Žiemgalos rinkimų apygardoje, čia valią pareiškė 25,21 proc. rinkėjų. Gargždų rinkimų apygardoje balsavo 17,74 proc. rinkėjų, Žirmūnų – 17 proc. Primename, kad 2019 m. rugsėjo 8 d. rinkimuose rinkimų teisę turėjo 110 400 rinkėjų.

Uždarius rinkimų apylinkes, pradėti skaičiuoti rinkėjų balsai. Apylinkių rinkimų komisijos visus suskaičiuotus balsus suves į VRK informacinę sistemą, o šie bus publikuojami VRK interneto svetainėje. Preliminarūs rinkimų rezultatai bus skelbiami čia.

Tiek komisijų nariai (deleguoti skirtingų politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir t. t.), tiek rinkimų stebėtojai, dalyvaujantys balsų skaičiavimo procedūroje, turi galimybę sulyginti VRK viešai interneto svetainėje skelbiamus duomenis su popieriniu balsų skaičiavimo protokolu. Rinkimų apylinkėse suskaičiuoti rinkimų biuleteniai ir popieriniai balsų skaičiavimo protokolai bus perduodami apygardų rinkimų komisijoms.

Seimo rinkimų įstatymas numato, kad rinkimų rezultatus nustato VRK po to, kai išnagrinėja visus skundus ir nustato visus rinkimų rezultatus šioje apygardoje.

Teisės aktai nustato, kad vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktu laikomas kandidatas, jeigu rinkimuose dalyvavo ne mažiau kaip 40 procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų ir tas kandidatas gavo daugiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip 40 procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip vieną penktadalį visų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų balsų.

Tačiau, jeigu 2019 m. rugsėjo 8 d. rinkimuose dalyvavo daugiau kaip du kandidatai ir Seimo narys nebuvo išrinktas, po dviejų savaičių nuo rinkimų dienos rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame dalyvauja du kandidatai, gavę daugiausia balsų. Per pakartotinį balsavimą išrinktu laikomas kandidatas, gavęs daugiau balsų, neatsižvelgiant į rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičių. Jeigu abu kandidatai gavo vienodą balsų skaičių, Seimo nariu tampa tas kandidatas, kuris pirmą kartą balsuojant buvo gavęs daugiau balsų. Jeigu abu kandidatai pirmą kartą balsuojant buvo gavę vienodą balsų skaičių, Seimo nariu tampama burtais.

Atsižvelgiant į tai, apygardose, kuriose kandidatas nebuvo išrinktas pirmąjį kartą balsuojant, galimas pakartotinis balsavimas 2019 m. rugsėjo 22 d.

Rinkėjų aktyvumo duomenis balsuojant iš anksto ir rinkimų dieną galima rasti čia.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt