Pasirašyta sutartis dėl internetinio balsavimo galimybių studijos atlikimo

2023-08-21

Rugpjūčio 21 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) užbaigė viešojo pirkimo procedūrą ir pasirašė sutartį dėl internetinio balsavimo galimybių studijos atlikimo. Šią studiją atliks jungtinės veiklos pagrindu veikianti UAB „Civitta" ir „e-Governance Academy Foundation" ūkio subjektų grupė.

Pasirašyta sutartis dėl internetinio balsavimo galimybių studijos atlikimo

Viešojo pirkimo būdu skelbtą konkursą laimėjęs tiekėjas per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo turės išanalizuoti internetinio balsavimo informacinės sistemos steigimo politinius, ekonominius, socialinius, technologinius ir teisinius veiksnius, galimybes ir rizikas.

Esminis šios studijos tikslas – pasitelkus kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų ekspertus įsivertinti saugumo bei patikimumo aspektus, numatyti galimas grėsmes bei atsakyti į pagrindinį klausimą – ar esame pasirengę tokio masto projekto įgyvendinimui bei ko reikia, kad būtų sukurta saugi internetinio balsavimo informacinė sistema. 

Studijoje turės būti išanalizuoti vartotojų poreikiai, įskaitant internetinio balsavimo naudą tokioms rinkėjų grupėms kaip Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsienyje ir asmenys su negalia.

Taip pat turės būti pateikiama priežiūros kaštų ir reikalavimų prognozė, atliekamas bendras internetinio balsavimo rizikingumo vertinimas, identifikuojami galimos rizikos veiksniai, pateikiamos rekomendacijos ir įžvalgos dėl internetinio balsavimo įgyvendinimo politiniu, ekonominiu, socialiniu, technologiniu ir teisiniu aspektu atsižvelgiant į pagrindinių rinkimų principų įgyvendinimą ir kitus rinkimų reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Rinkimų kodekse ir kituose teisės aktuose.

Galutiniai internetinio balsavimo galimybių studijos rezultatai bus pristatomi visuomenei, žiniasklaidai ir atsakingoms valstybės institucijoms.

Balsavimo internetu rinkimuose ir referendumuose koncepcija Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu buvo patvirtinta dar 2006 m. Su tuo susiję rinkimų įstatymų pakeitimai buvo teikiami Seimui 2008, 2009, 2010 ir 2014 metais, tačiau įstatymų leidėjas projektus grąžindavo iniciatoriams tobulinti.

2020 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtinta aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje taip pat numatyta „įvertinti technines galimybes ir inicijuoti teisės aktus, kurie sudarytų galimybę įgyvendinti bandomąjį balsavimą internetu".