ESBO pranešė apie ketinimą stebėti 2020 m. Seimo rinkimus

2020-04-01

2020 m. spalio mėnesį turėtų vykti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro atstovai rekomenduoja per Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus atsiųsti rinkimų ekspertų grupę.

ESBO pranešė apie ketinimą stebėti 2020 m. Seimo rinkimus

Š. m. kovo pradžioje, Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (VRK) lankėsi Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Žmogaus teisių ir demokratinių institucijų biuro (angl. OSCE/ODIHR) rinkimų vertinimo misijos ekspertai Vladimir Misev, ESBO vyriausiasis patarėjas naujų balsavimo technologijų klausimais, ir Oleksii Lychkovakh, ESBO rinkimų patarėjas. Susitikimo metu ESBO siekė nustatyti poreikį stebėti 2020 m. rudenį organizuojamus Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, taip pat įvertinti, ar Lietuvos Respublika įgyvendino rekomendacijas, kurias ESBO pateikė ankstesnių rinkimų vertinimo misijų metu.

2020 m. kovo 31 d. ESBO pristatė rinkimų stebėjimo poreikio vertinimo ataskaitą, kurioje pažymėjo, kad dauguma rinkimų dalyvių išreiškė pasitikėjimą rinkimų procesu. Ataskaitoje ESBO paminėjo aukštą politinio pliuralizmo lygį ir plačią žiniasklaidos priemonių įvairovę, todėl būsimų rinkimų organizavimo kontekstą ESBO ekspertai įvertino palankiai. Be to, jie pabrėžė ir teigiamą ankstesnių ESBO vertinimų poveikį šalies rinkimų sistemai.

ESBO, įvertinusi tai, kad buvo pakeistas rinkimų teisinis reglamentavimas, pranešė apie ketinimą stebėti rudenį vyksiančius rinkimus, daugiausia dėmesio skiriant rinkimų administravimui, rinkimus organizuojančioms institucijoms, taip pat partijų ir politinių kampanijų finansavimo priežiūrai.

Primename, kad nuo 1991 m. ESBO siunčia ekspertų misijas į naujai prisijungusias valstybes nares, kad jie įvertintų, ar valstybės laikosi prisiimtų reikalavimų, teikia joms rekomendacijas ir patarimus. Trumpalaikės ekspertų misijos Lietuvoje viešėjo 2012 m., 2016 m. Seimo rinkimų metu. ESBO stebėjo ir 2019 m. vykusius Respublikos Prezidento rinkimus.

Rinkimų vertinimo misijų ekspertai pateikdavo rinkimų vertinimo ataskaitas. Su ESBO ataskaita apie 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus ir kitomis pateiktomis rekomendacijomis galima susipažinti čia. Dalį pateiktų rekomendacijų dėl rinkimų organizavimo tobulinimo šalyje Lietuvos Respublika jau įgyventino, dėl kitų – diskutuojama.

ESBO yra rekomendavusi panaikinti draudimą rinkimuose kandidatuoti asmenims, turintiems dvigubą pilietybę. Šis draudimas Lietuvoje pradėtas taikyti nuo 1999 metų.

Taip pat ESBO yra pasiūliusi teisės aktuose nustatyti laikotarpį, draudžiantį kandidatuoti asmenims, kurie buvo pašalinti iš pareigų apkaltos procedūros būdu. Kol kas šios rekomendacijos Lietuvos Respublika nėra įgyvendinusi.

Sprendžiant politinės reklamos klausimus ir užtikrinant profesinės etikos standartus žiniasklaidoje, ESBO yra rekomendavusi teisiškai reglamentuoti ir aiškiai atskirti mokamą politinę reklamą nuo kitų informavimo apie politinę kampaniją formų.

Be to, ESBO ekspertai savo ataskaitoje yra pastebėję, kad įstatymai bei daugumos politinių partijų statutai Lietuvoje nenumato papildomų nuostatų, siekiant didinti moterų dalyvavimą ir atstovavimą. Moterys sudarė 31 proc. kandidatų ir 21 proc. 2016 m. išrinktų Seimo narių. Klausimai, susiję su moterimis, buvo keliami tik kelių partijų programose, labiausiai koncentruojantis į su šeimomis susijusią valstybės politiką. Atitinkamai ESBO ataskaitoje apie 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus pažymima, kad politinės partijos turėtų skatinti ir remti lyčių lygybę, didinti moterų kandidačių matomumą politinių kampanijų metu bei daugiau kalbėti apie lyčių problematiką savo programose.

Su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ataskaitomis dėl paskutiniųjų visuotinių rinkimų galima susipažinti čia.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt