Dėmesio! Bus sudaromas rinkimų komisijų narių rezervas

2020-04-03

Š. m. balandžio 2 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino Rinkimų ir referendumo komisijų narių rezervo sudarymo, panaudojimo, tikslinimo ir atšaukimo iš jo tvarkos aprašą.

Dėmesio! Bus sudaromas rinkimų komisijų narių rezervas

Nustatyta, kad į rezervą neribotam laikui galės pretenduoti Lietuvos Respublikos piliečiai, esantys rinkimų dieną ne jaunesni kaip 18 metų, atitinkantys nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, ir jeigu jie, per paskutinius trejus rinkimus (referendumus), nebuvo atleisti iš rinkimų (referendumo) komisijos nario pareigų už rinkimų ar Referendumo įstatymų pažeidimą.

Į rinkimų komisijų narių rezervą nebus įrašomi teisėjai, prokurorai, kiti pareigūnai ar asmenys, kurie pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti rinkimų (referendumų) procesuose ir būti rinkimų (referendumo) komisijų nariais.

Asmenys, norintys būti įrašyti į rezervą, turėtų pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai pasirašytą nustatytos formos prašymą el. paštu rinkim@vrk.lt.

Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos VRK patikrins, ar prašymą pateikęs asmuo atitinka nustatytus reikalavimus, ir artimiausio posėdžio metu priims sprendimą dėl asmens prašymo.

Rezervas bus naudojamas tais atvejais, kai rinkimų komisijoje trūks narių. Tokiu atveju apygardos rinkimų komisija kreipsis į VRK, nurodydama trūkstamų narių skaičių bei rinkimų komisijas, kuriose jų trūksta.

Su Rinkimų ir referendumo komisijų narių rezervo sudarymo, panaudojimo, tikslinimo ir atšaukimo iš jo tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

Kviečiame visus, norinčius tiesiogiai prisidėti prie demokratijos šalyje puoselėjimo ir saugojimo, teikti prašymus būti įrašytais į rinkimų komisijų narių rezervą.

 

Kontaktams:
tel.: 
(8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt