2019 m. birželio 2 d. patvirtinti galutiniai rinkimų į Europos Parlamentą rezultatai

2019-06-02

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino 2019 m. gegužės 26 d. vykusių rinkimų į Europos Parlamentą galutinius rezultatus.

2019 m. birželio 2 d. patvirtinti galutiniai rinkimų į Europos Parlamentą rezultatai
Vadovaujantis Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymu, nustatyta, kad rinkimuose į Europos Parlamentą dalyvavo 1 332 781 (53,50 proc.) rinkėjai. VRK vienbalsiai patvirtino ir nusprendė paskelbti išrinktais į Europos Parlamentą vienuolika asmenų: Petrą Auštrevičių (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis), Viliją Blinkevičiūtę (Lietuvos socialdemokratų partija), Rasą Juknevičienę (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Andrių Kubilių (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Aušrą Maldeikienę (visuomeninis rinkimų komitetas „Aušros Maldeikienės traukinys"), Raimondą Šarūną Marčiulionį  (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Liudą Mažylį (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Juozą Oleką (Lietuvos socialdemokratų partija), Bronį Ropę (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Valdemar Tomaševski („Valdemaro Tomaševskio blokas" – Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Rusų aljanso koalicija) ir Viktor Uspaskich (Darbo partija).
Naujai išrinkti Petras Auštrevičius, Vilija Blinkevičiūtė, Bronis Ropė, Valdemar Tomaševski ir Viktor Uspaskich buvo perrinkti dar vienai kadencijai Europos Parlamente. Europos Parlamento nariais išrinkti ir dabartiniai Lietuvos Respublikos Seimo nariai: Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas ir Aušra Maldeikienė. Prieš pradėdami eiti pareigas, jie turės atsisakyti nesuderinamų pareigų – Seimo nario mandatų. Jiems išvykus dirbti į Europos Parlamentą, Seime juos turėtų pakeisti kiti politikai. Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas į Seimą yra išrinkti daugiamandatėje rinkimų apygardoje, todėl juos Seime turėtų pakeisti sekantys sąrašo eilėje esantys kandidatai. O tuo tarpu Aušra Maldeikienė yra išrinkta Vilniuje, Žirmūnų apygardoje, todėl Komisija spręs, ar čia turės būti organizuojami nauji rinkimai į Seimą.
Pasibaigus rinkimams valstybės narės yra įpareigotos pranešti išrinktų Europos Parlamento narių pavardes, o valstybių narių prašoma imtis visų būtinų veiksmų, kad būtų išvengta pareigų nesuderinamumo.
Nauji Europos Parlamento nariai, apie kurių išrinkimą buvo pranešta Europos Parlamentui, prieš užimdami Europos Parlamento nario vietą privalo raštu patvirtinti, kad jie neina jokių pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario mandatu. Ši deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip likus šešioms dienoms iki pirmojo Europos Parlamento plenarinio posėdžio.
Naujų Europos Parlamento narių įgaliojimus ex post tikrina Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas, kuris parengia sprendimą remdamasis valstybių narių pateikta informacija. Sprendimas perduodamas Europos Parlamento pirmininkui, kuris apie jį praneša Europos Parlamento nariams kitame plenariniame posėdyje. Europos Parlamentas ne tik tikrina narių įgaliojimus, bet ir sprendžia dėl ginčų pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktą, išskyrus nacionaliniais rinkimų įstatymais grindžiamus ginčus.
Pirmasis posėdis Europos Parlamente vyks 2019 m. liepos 2 d. Posėdžio pradžia 10 val.
 
 
Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt