Organizuojamos diskusijų programos per LRT Respublikos Prezidento rinkimams ir rinkimams į Europos Parlamentą

2019-03-27

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino burtų traukimo laikus bei Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) programų, skirtų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams ir rinkimams į Europos Parlamentą, rengimo taisykles, kuriose nustatytos LRT diskusijų programų organizavimo tvarka, jų trukmė ir laikas.

Organizuojamos diskusijų programos per LRT Respublikos Prezidento rinkimams ir rinkimams į Europos Parlamentą

Agitacijos laikas burtais paskirstomas taip, kad nebūtų pažeisti kandidatų į Respublikos Prezidentus lygiateisiškumo ir kandidatų sąrašų rinkimuose į Europos Parlamentą lygiateisiškumo principai.

Jeigu iki 2019 m. balandžio 12 d. 8 val. kandidatai į Respublikos Prezidentus ir iki 2019 m. balandžio 26 d. kandidatų sąrašai, dalyvaujantys rinkimuose į Europos Parlamentą VRK nepateiks rašytinių susitarimų, su kuo norėtų diskutuoti diskusijų programoje, bus organizuojami burtai.

Dėl LRT diskusijų programų, skirtų Respublikos Prezidento rinkimams, burtai traukiami VRK posėdžių salėje (201 k.) 2019 m. balandžio 12 d. 10 val., o diskusijų programų, skirtų rinkimams į Europos Parlamentą, burtai traukiami VRK posėdžių salėje (201 k.) 2019 m. balandžio 26 d. 10 val.

Kandidatų į Respublikos Prezidentus diskusijų programos per LRT televiziją bus rengiamos 2019 m. balandžio 15, 18 ir 25 dienomis, taip pat 2019 m. gegužės 2, 8 ir 10 dienomis nuo 21.00 val. Kandidatai, dalyvausiantys pakartotiniame balsavime, bus kviečiami dalyvauti diskusijų programoje 2019 m. gegužės 15 d. nuo 21.00 val.

Kandidatų į Lietuvos Prezidentą, diskusijos vykstančios per LRT radiją bus rengiamos 2019 m. gegužės 2, 3, 6, 7, 8 ir 9 dienomis nuo 9.00 val. Kandidatai dalyvaujantys pakartotiniuose balsavimuose, dalyvauja diskusijų programoje 2019 m. gegužės 22 d. nuo 9 val.

Kandidatų sąrašų, dalyvaujančių rinkimuose į Europos Parlamentą, diskusijų programos per LRT televiziją bus transliuojamos 2019 m. gegužės 3, 14, 16 ir 17 dienomis nuo 18 val. Taip pat, diskusijų programos per LRT radiją bus transliuojamos 2019 m. gegužės 14, 15, 16, 17 ir 20 dienomis nuo 9 val. ryto.

Su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų, skirtų 2019 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų agitacijai, rengimo taisyklėmis galima susipažinti čia, o su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų, skirtų 2019 m. gegužės 26 d. rinkimų į Europos Parlamentą agitacijai, rengimo taisyklėmis –  čia.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt