Reiškiama užuojauta Prienų rajono savivaldybės rinkimų komisijos narei ir jos šeimai

2019-05-25

„Mirtis nutraukia žemiškus ryšius, bet ji neužgesina meilės, kuri mus vienija su visais, gyvenusiais mūsų tikėjime". (Iš maldos į Dievo Motiną)

Reiškiama užuojauta Prienų rajono savivaldybės rinkimų komisijos narei ir jos šeimai

Prienų rajono savivaldybės rinkimų komisija sunkią netekties valandą reiškia nuoširdžią užuojautą komisijos narei Redai Valančienei, jos šeimą bei artimuosius, mirus mylimai mamai.

Nors, atrodo, žinom išėjimo neišvengiamybę, bet tai visada užklumpa skaudžiai ir netikėtai. Šią sunkią netekties valandą linkime dvasinės stiprybės ir paguodos, nepasiduoti ir rasti savyje ryžto toliau keliauti gyvenimo keliu.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija ir Prienų rajono savivaldybės rinkimų komisija