Politinės kampanijos dalyvių agitacijos medžiaga turėtų būti pritaikyta asmenims su negalia

2020-04-10

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), atsižvelgdama į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas ir tai, kad 2020 m. rudenį vyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai, kviečia būsimuosius politinės kampanijos dalyvius savo rinkimų agitacijos medžiagą pritaikyti asmenims su negalia.

Politinės kampanijos dalyvių agitacijos medžiaga turėtų būti pritaikyta asmenims su negalia

,,Visiems rinkėjams, tame tarpe ir rinkėjams su negalia, turi būti sudarytos visos sąlygos  netrukdomai išreikšti savo valią rinkimuose." – pabrėžė VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė.

,,Mūsų, kaip socialiai atsakingos bendruomenės, pareiga yra sudaryti vienodas sąlygas visiems asmenims pasinaudoti savo teisėmis. Visi mes esame vienodai svarbūs ir reikalingi: visi esame Lietuvos piliečiai." – teigė ji.

Todėl būsimosios politinės kampanijos dalyviai pagal jų turimas galimybes yra kviečiami informuoti asmenis, turinčius negalią, apie rinkimuose dalyvaujančius kandidatus, jų sąrašus ir programas jiems prieinama forma ir suprantama kalba. Atsižvelgiant į tai, siūloma didinti pritaikytos asmenims su negalia informacijos ir rinkimų agitacijos apimtis, ir  planuojant rinkimų kampaniją ruošti neįgaliųjų poreikiams pritaikytą politinę reklamą.

Pirma, rekomenduojama visą politinę reklamą (vaizdo siužetus, nepriklausomai nuo jų planuojamos paskelbimo ar ištransliavimo vietos) pagal galimybes versti į gestų kalbą ir (arba) titruoti paruoštus vaizdo siužetus.

Antra, pagal turimas galimybes rengti kandidatų ir jų sąrašų programas supaprastinta kalba (,,easy to read" formatu).

Trečia, siekti savo interneto svetainę (-es) pritaikyti asmenims su negalia taip, kad ją skaitantis kalbos sin­te­za­to­rius informacijos neiškraipytų (nes ki­taip in­for­ma­ci­ja ne­bus suprasta).

Išgirskime ir įsiklausykime į mūsų visų poreikius, ir kurkime sveiką valstybę ir aplinką joje.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt