Nustatyti 2020 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai finansuoti

2020-04-07

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) š. m. balandžio 7 d. posėdyje, vadovaudamasi Politinių partijų įstatymu, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir atsižvelgdama į Teisingumo ministerijos ir Seimo kanceliarijos raštus dėl partijų ir frakcijų narių skaičiaus, priėmė sprendimą dėl 2020 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo.

Nustatyti 2020 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai finansuoti

2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyti valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms, kurie sudaro 6 000 000 eurų, iš jų 498 000 eurų skiriami pagal Politinių partijų įstatymą.

VRK paskirstė 2020 m. pirmojo pusmečio dotacijas, kurios iš viso sudarė 2 751 000 eurų, politinėms partijoms pagal Politinių partijų įstatymo 21 straipsnio 1–5 dalis, 249 000 eurų – pagal Politinių partijų įstatymo 21 straipsnio 6 dalį.

Valstybės biudžeto asignavimai skiriami pagal rinkėjų balsus, paduotus rinkimuose, kuriuose išrinktų kandidatų įgaliojimai nėra nutrūkę arba jiems nutrūkus laisva vieta buvo užimta nerengiant rinkimų, galiojančius rezultatus.

Šį pusmetį asignavimai skaičiuoti pagal:

- rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas daugiamandatėje 2016 m. Seimo rinkimų apygardoje, skaičių;

- rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas 2016 m. Seimo rinkimų, 2017 m., 2018 m., 2019 m. naujų rinkimų į Seimą vienmandatėse rinkimų apygardose, skaičių;

- rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas 2016 m. Seimo rinkimų, 2017 m., 2018 m., 2019 m. naujų rinkimų į Seimą vienmandatėse rinkimų apygardose pakartotiniame balsavime, skaičių;

- rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose, skaičių;

- rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas 2019 m. rinkimuose į Europos Parlamentą, skaičių;

- visų rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas, skaičių.

Buvo nustatyta, kad Politinių partijų įstatymo reikalavimus valstybės biudžeto asignavimams politinės partijos veiklai finansuoti gauti pagal visų rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas, skaičių atitinka 9 politinės partijos.

Vieno rinkėjo balso 2020 m. pirmojo pusmečio finansinis koeficientas yra 0,574111475415091 euro.

Pagal gautus rinkėjų balsus nustatyta asignavimų dalis:

  • Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams 699 778 eurų;
  • Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai 620 364 eurų;
  • Lietuvos socialdemokratų partija 482 010 eurų;
  • Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui 267 259 eurų;
  • Darbo partijai 194 274 eurų;
  • Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai 156 772 eurų;
  • Partijai Tvarka ir teisingumas 127 779 eurų;
  • Lietuvos centro partijai „Gerovės Lietuva" 117 422 eurų;
  • Lietuvos laisvės sąjungai (liberalams) 85 342 eurų.

Atidėtas sprendimas dėl 2020 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų skyrimo Centro partijai „Gerovės Lietuva", kadangi ši partija Vyriausiajai rinkimų komisijai iki 2020 m. kovo 16 d. nėra pateikusi auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų.

Taip pat nustatyta, kad Politinių partijų įstatymo reikalavimus atitinka Lietuvos socialdemokratų darbo partija. Jai skiriami valstybės biudžeto asignavimai skaičiuojami pagal 2019 metais mažiausią valstybės biudžeto asignavimų dalį, skirtą parlamentinei partijai ir partijų frakcijų narių skaičių. Lietuvos socialdemokratų darbo partijai 2020 m. pirmąjį pusmetį skirta 246 325 eurų.

Informaciją, kaip buvo paskirstytos valstybės biudžeto dotacijos nuo 1999 m., galima rasti ČIA.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt