2019–aisiais partijos nurodė gavusios daugiau kaip 8 milijonus eurų

2020-04-07

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), vadovaudamasi gautais 2019 m. politinių partijų finansinių ataskaitų rinkiniais, parengė politinių partijų surinktų lėšų analizę.

2019–aisiais partijos nurodė gavusios daugiau kaip 8 milijonus eurų

Politinių partijų įstatymas įpareigoja politines partijas kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai: 1) patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinį (finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą); 2) valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą; 3) auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu per kalendorinius metus partija gavo didesnę kaip 200 VMDU dydžio pajamų sumą, tai yra 194 000 Eur; 4) politinės partijos narių mokesčių registracijos žurnalą.

Iš 25 politinių partijų, veikusių 2019 metais, 24 partijos pateikė finansinių ataskaitų rinkinius; 17 politinių partijų – narių mokesčių registracijos žurnalus (be to, 7 nurodė, kad negavo narių mokesčių); 9 iš 10 pateikė auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, viena iš jų – pavėlavusi.

Politinės partijos nurodė, kad jos iš viso praėjusiais metais surinko 8 553 121 Eur. Valstybės biudžeto asignavimai sudarė 71,11 proc. nurodytos sumos, gyventojų pajamų mokesčio dalis – 13,15 proc., narių mokesčiai – 5,99 proc., bankų paskolos – 5,73 proc., politinės kampanijos lėšų likučiai ir kitos lėšos – 2,21 proc., lėšos iš kitos veiklos – 1,81 proc.

Daugiausia lėšų surinko Lietuvos socialdemokratų partija, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

 

Kontaktams:
tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt