2019 m. balandžio 4 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

2019-04-03

2019 m. balandžio 4 d. 10 val. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis.

2019 m. balandžio 4 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių Vitalijaus Gailiaus ir Broniaus Markausko įgaliojimų pripažinimo nutrūkusiais;

2. Dėl išrinktų savivaldybių tarybų narių mandatų netekimo ir mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo;

3. Dėl kai kurių pretendentų įregistravimo kandidatais į Respublikos Prezidentus;

4. Dėl 2019 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo;

5. Dėl 2019 metais vykstančių rinkimų ir referendumų politinės kampanijos dalyvių patikrinimo organizavimo;

6. Dėl politinės reklamos skleidimo UAB „Prodenta" stende nepateikus politinės reklamos įkainių vyriausiajai rinkimų komisijai;

7. Dėl išorinės politinės reklamos skleidimo UAB „Jotrungė" valdomuose sklypuose;

8. Dėl balsavimo laivuose tvarkos aprašo patvirtinimo;

9. Einamieji klausimai.

 

Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt