Organizuojamos diskusijų programos per „Lietuvos ryto" televiziją Respublikos Prezidento rinkimams ir rinkimams į Europos Parlamentą

2019-03-27

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino kandidatų į Europos Parlamentą burtų traukimo laikus bei „Lietuvos ryto" televizijos programų, skirtų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams ir rinkimams į Europos Parlamentą, rengimo taisykles, kuriose nustatytos „Lietuvos ryto" televizijos diskusijų programų organizavimo tvarka, jų trukmė ir laikas.

Organizuojamos diskusijų programos per „Lietuvos ryto

Agitacijos laikas burtais paskirstomas taip, kad nebūtų pažeisti kandidatų į Respublikos Prezidentus lygiateisiškumo ir kandidatų sąrašų rinkimuose į Europos Parlamentą lygiateisiškumo principai.

Jeigu iki 2019 m. balandžio 26 d. 8.00 val. kandidatai,. dalyvaujantys rinkimuose į Europos Parlamentą VRK nepateiks rašytinių susitarimų, su kuriais kitais kandidatų sąrašų atstovais norėtų diskutuoti diskusijų programoje, bus organizuojami burtai. Burtai bus traukiami VRK posėdžių salėje (201 k.) 2019 m. balandžio 26 d. 10.00 val.

Kandidatų į Respublikos Prezidentus diskusijų programos per „Lietuvos ryto" televiziją yra filmuojamos iš anksto 2019 m. balandžio 19 d. 10.00 val. (1 programa) ir 12.00 val. (2 programa), 2019 m. gegužės 17 d. 10.30 val. (3 programa, jei bus pakartotinis balsavimas). Diskusijų programos transliuojamos 2019 m. balandžio 26 d., gegužės 10 ir 24 dienomis per „Lietuvos ryto" televiziją 21.00 val.

Kandidatų sąrašų, dalyvaujančių rinkimuose į Europos Parlamentą, diskusijų programos per „Lietuvos ryto" televiziją bus filmuojamos iš anksto 2019 m. gegužės 3 d. 9.00 val. (1 programa) ir 10.30 val. (2 programa). Diskusijų programos transliuojamos 2019 m. gegužės 3 ir 17 dienomis per „Lietuvos ryto" televiziją 21.00 val.

Su „Lietuvos ryto" televizijos programų, skirtų 2019 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų ir 2019 m. gegužės 26 d. rinkimų į Europos Parlamentą agitacijai, rengimo taisyklėmis galima susipažinti čia.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt