Liko tik 3 dienos pateikti trūkstamas trečdalio dalyvių savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitas

2019-04-16

Liko tik 3 dienos pateikti trūkstamas trečdalio dalyvių savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitas

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas numato, kad ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos, t. y. iki 2019 m. balandžio 18 d., turi būti pateikiamos politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir pajamas bei išlaidas pagrindžiantys dokumentai, jei dalyvis per politinę kampaniją gavo mažesnę nei 70 VMDU pajamų sumą (61 950 Eur), arba sutartis dėl politinės kampanijos dalyvio patikrinimo, jei pajamos didesnės.

Teisės aktai numato, kad savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyviai iki š. m. birželio 17 d. turi VRK pateikti politinės kampanijos finansavimo ataskaitas ir auditoriaus ataskaitas dėl pastebėtų faktų, jei dalyvis per politinę kampaniją gavo didesnę nei 61 950 Eur pajamų sumą.

Šios dienos duomenimis dalyvių, per politinę kampaniją gavusių didesnę nei 61 950 Eur pajamų sumą, yra 13.

Šiuo metu VRK yra gavusi 201 iš 341 politinės kampanijos dalyvių ataskaitas ir kitus dokumentus. Pateiktos ataskaitos yra tikrinamos nepriklausomų auditorių arba VRK darbuotojų, jei joje nurodyta, kad dalyvis gavo pajamų iki 50 Eur ar turėjo išlaidų ne daugiau nei už 50 Eur.

Nepateikus ataskaitos ar pateikus pavėluotai rinkimų užstatas negrąžinamas.

Pateiktos ataskaitos skelbiamos čia, o statistinė informacija čia.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt