Jeigu šiandien vyktų referendumas, ne mažiau kaip 1 229 165 rinkėjai turėtų dalyvauti referendume, kad jis būtų laikomas įvykusiu

2019-04-15

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenis, šiuo metu į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašus yra įtraukti 2 458 329 asmenys, turintys teisę balsuoti š. m. gegužės 12 d. vyksiančiuose rinkimuose ir referendumuose. Kadangi, vadovaujantis teisės aktais, galutiniai rinkėjų sąrašai bus tvirtinami likus ne mažiau kaip 7 dienos iki rinkimų (referendumų) dienos, o iki tol dalis rinkėjų sulauks 18 metų ir įgis teisę balsuoti, kiti įgis ar praras pilietybę, pasikeis asmenų veiksnumas ir t. t., todėl atitinkamai pasikeis asmenų, turinčių teisę balsuoti rinkimuose ir referendumuose, galutinis skaičius.

Jeigu šiandien vyktų referendumas, ne mažiau kaip 1 229 165 rinkėjai turėtų dalyvauti referendume, kad jis būtų laikomas įvykusiu

Referendumo įstatymas numato, kad privalomasis referendumas yra laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus. Jeigu šiandien vyktų privalomais referendumas, o rinkėjų sąrašuose būtų įrašyti 2 458 329 Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys teisę balsuoti, jis būtų laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvautų ne mažiau kaip 1 229 165 rinkėjai.

2019 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos piliečiai turės pasisakyti dėl dviejų privalomiesiems referendumams teikiamų klausimų.

Primename, kad vienam privalomajam referendumui teikiamas pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, kuriame teigiama:

„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.". Referendumu priėmus straipsnio nuostatą, ji įsigaliotų 2020 m. sausio 1 d.

Kitam tą pačią dieną vyksiančiam privalomajam referendumui teikiamas pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo, kuriame teigiama:

„Seimą sudaro Tautos atstovai – 121 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.

Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas.".

 

Kontaktams:

Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt