Tikrinami rinkėjų parašai, pateikti VRK kandidatų sąrašų rinkimuose į Europos Parlamentą

2019-04-19

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), vadovaudamasi Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymu ir Rinkėjo parašų tikrinimo metodiniais nurodymais, tikrina kandidatų sąrašų rinkimuose į Europos Parlamentą VRK pateiktus rinkėjų parašus, kurie buvo surinkti parašų rinkimo lapuose ir portale ,,Rinkėjo puslapis".

Tikrinami rinkėjų parašai, pateikti VRK kandidatų sąrašų rinkimuose į Europos Parlamentą

Parašų tikrintojai, prieš pradėdami tikrinti įrašus rinkėjų parašų rinkimo lape, patikrina: ar rinkėjų parašų rinkimo lapas yra nesugadintas ir nustatytos formos. Jeigu parašų rinkimo lapas yra netinkamos formos ar sugadintas, toks rinkėjų parašų rinkimo lapas netikrinamas, o jame esantys rinkėjų parašai neskaičiuojami.

Rinkėjų parašų duomenų teisingumas tikrinamas keliais būdais: elektroniniu būdu išreikšti rinkėjų parėmimai yra tikrinami VRK informacinėje sistemoje; popieriniai parašų rinkimų lapai yra skanuojami, lape esantys duomenys atpažįstami ir lyginami su elektroniniais duomenimis, esančiais Lietuvos Respublikos gyventojų registre. Elektroniniu būdu surinkti rinkėjų pritarimai taip pat yra tikrinama su gyventojų registro duomenimis. Tikrinant elektroninės duomenų bylos duomenis, asmens tapatybė nustatoma pagal paso arba asmens tapatybės kortelės numerį. Vykdant patikrinimą taip pat kontroliuojama, ar rinkėjai nepasirašė du ar daugiau kartų už tą patį kandidatų sąrašą. Pasikartojantys parašai neskaičiuojami.

Š. m. balandžio 26 d., patikrinus parašus, bus paskelbti galutiniai kandidatų sąrašai, dalyvaujantys rinkimuose į Europos Parlamentą. Dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą turės teisę tik tie sąrašai, kuriuos pagal galiojančius teisės aktus parėmė ne mažiau kaip 10 tūkstančių rinkėjų savo parašais.

Įregistruoti kandidatų sąrašai bus skelbiami čia.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt