Renkant rinkėjų parašus būtina užtikrinti rinkėjų duomenų apsaugą

2019-03-12

Šiuo metu net dvejiems rinkimams yra renkami rinkėjų parašai: iki 2019 m. kovo 28 d. pretendentai į kandidatus Respublikos Prezidento rinkimuose renka po 20 000 rinkėjų parašų; taip pat iki 2019 m. balandžio 11 d. politinės partijos ir visuomeniniai rinkimų komitetai rinkimuose į Europos Parlamentą renka po 10 000 rinkėjų parašų.

Renkant rinkėjų parašus būtina užtikrinti rinkėjų duomenų apsaugą

Rinkėjai pretendentą į kandidatus Respublikos Prezidento rinkimuose ar politinę partiją, visuomeninį rinkimų komitetą rinkimuose į Europos Parlamentą gali paremti tiek popieriniuose parašų rinkimų lapuose, tiek ir elektroniniu būdu www.rinkejopuslapis.lt.

Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose  asmenys, prisistatantys parašų rinkėjais, pradėjo viešai skelbti, kad parašų rinkėjai prašo rinkėjų jiems pateikti asmens duomenis elektroninio ryšio priemonėmis per socialinių tinklų paskyras.

Atkreiptinas dėmesys, kad tokie duomenų perdavimai neatitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimų, pažeidžia rinkimų įstatymuose nustatytą rinkėjų pasirašymo tvarką: rinkėjas parašų rinkimo lapuose pats savo ranka privalo padaryti visus įrašus ir pasirašyti. Parašų rinkėjai neturi teisės pildyti rinkėjų parašų rinkimo lapuose esančių rinkėjams pasirašyti skirtų įrašų, išskyrus įstatyme numatytas išimtis neįgaliems asmenims.

Pagal „Rinkėjų parašų rinkimo lapų pildymo, perdavimo ir tikrinimo tvarkos aprašą", patvirtintą 2018 m. lapkričio 27 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu, parašus renkantys asmenys yra laikomi rinkėjų duomenų valdytojais ir privalo užtikrinti rinkėjų duomenų apsaugą. Asmens duomenis tvarkantys asmenys turi užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Draudžiama užpildytus rinkėjų parašų rinkimo lapus kopijuoti, perduoti juos tretiesiems asmenims, atskleisti, sudaryti sąlygas įvairiomis priemonėmis su jais susipažinti bet kokia forma.

Primintina, kad Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra pateikusi rekomendaciją dėl asmens duomenų tvarkymo rinkimų metu

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt