Kovo 17–ąją pakartotinis balsavimas savivaldybių tarybų rinkimuose

2019-03-08

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 84 straipsnis numato kad, jeigu pirmą kartą balsuojant mero rinkimuose nė vienas kandidatas nesurinko reikiamos balsų daugumos, ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo balsavimo dienos šio įstatymo nustatyta tvarka rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų į merus, gavusių daugiausia balsų pirmą kartą balsuojant.

Kovo 17–ąją pakartotinis balsavimas savivaldybių tarybų rinkimuose

Atsižvelgiant į tai, kad 41-oje savivaldybėje nei vienas kandidatas nesurinko reikiamos balsų daugumos, Vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą 2019 m. kovo 17 d., organizuoti pakartotinį balsavimą savivaldybėse, kuriose merai nebuvo išrinkti pirmąjį kartą balsuojant.

 

Primename, kad Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas numato, kad vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktu laikomas tas kandidatas į savivaldybės tarybos narius – merus, kuris pirmą kartą balsuojant gavo daugiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų, jeigu rinkimuose dalyvavo ne mažiau kaip 40 procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų. Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip 40 procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip 1/5 visų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų balsų. Jeigu pirmą kartą balsuojant mero rinkimuose nė vienas kandidatas nesurinko reikiamos balsų daugumos, ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo balsavimo dienos šio įstatymo nustatyta tvarka rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų į merus, gavusių daugiausia balsų pirmą kartą balsuojant. Pakartotinio balsavimo datą Vyriausioji rinkimų komisija paskelbia kartu su pirmojo balsavimo galutiniais rezultatais. Per pakartotinį balsavimą išrinktu laikomas kandidatas į merus, surinkęs daugiau balsų.
Su rinkimų rezultatais galima susipažinti čia.
 
 
Kontaktams: