Priimtas sprendimas dėl 2018 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų dalies skyrimo Lietuvos socialdemokratų partijai

2019-03-15

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) š. m. kovo 15 d. posėdyje priėmė sprendimą dėl 2018 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų neskyrimo Lietuvos socialdemokratų partijai (toliau LSDP) pakeitimo.

Priimtas sprendimas dėl 2018 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų dalies skyrimo Lietuvos socialdemokratų partijai

Primintina, kad VRK 2018 m. lapkričio 13 d. VRK sprendimu Nr. Sp-137 nusprendė neskirti Lietuvos socialdemokratų partijai valstybės biudžeto asignavimų (504 853 Eur) dėl šiurkštaus politinės kampanijos finansavimo pažeidimo vieną pusmetį.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – Teismas) 2019 m. kovo 6 d. sprendimu nusprendė tenkinti partijos skundą iš dalies ir sumažinti LSDP neskirtiną sumą iki 400 000 Eur.

Sprendime Teismas nurodė, kad VRK dalį kandidatų apmokėtų politinės kampanijos išlaidų bei laikraščio Socialdemokratas leidimo išlaidas pagrįstai pripažino partijos 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu patirtomis išlaidomis.

Teismas konstatavo, kad VRK pagrįstai pripažino, kad LSDP šiurkščiai pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą pagal 3 iš 4 sprendime nurodytų punktų, tai yra viršijusi partijos 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos maksimalų išlaidų limitą ir nedeklaravusi partijos 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidų dalies, bei politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje pateikusi žinomai neteisingus duomenis.

VRK neturi diskrecijos teisės partijai neskirti dalies pusmečio asignavimų sumos, todėl buvo neskyrusi mažiausios sumos, tai yra vieno pusmečio asignavimų sumos. Teismas, įvertinęs tai, kad VRK vieną iš keturių pažeidimų nepagrįstai pripažino šiurkščiu pažeidimu, ir nustatytų pažeidimų pobūdį bei mastą, vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais neskirtą sumą (504 853 Eur) sumažino iki 400 000 Eur.

VRK, vadovaudamasi Politinių partijų įstatymo 20 ir 21 straipsniais, Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu „Dėl 2018 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo" ir atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. kovo 6 d. sprendimą, priėmė sprendimą dėl 2018 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų dalies skyrimo Lietuvos socialdemokratų partijai.

Buvo nuspręsta pakeisti Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimą „Dėl 2018 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų neskyrimo Lietuvos socialdemokratų partijai" ir skirti Lietuvos socialdemokratų partijai dalį (104 853 Eur) pagal Lietuvos socialdemokratų partijos gautus balsus (890 219) nustatytų 2018 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų (504 853 Eur). Kadangi 2018 m. pabaigoje LSDP neišmokėta valstybės biudžeto asignavimų suma pagal įstatymą grąžinta į valstybės biudžetą, VRK kreipsis į Finansų ministeriją dėl šių lėšų papildomo skyrimo.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt