Dėl informacijos socialiniuose tinkluose rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu

2019-03-14

Nuo 2019 m. kovo 16 d. 1 val. iki š. m. kovo 17 d. 20 val. – rinkimų agitacijos draudimo laikotarpis.

Dėl informacijos socialiniuose tinkluose rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) primena, kad pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 53 straipsnio 1 dalį rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formą ir priemones, draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos, išskyrus išorinę politinę reklamą, iškabintą iki prasidedant šiam rinkimų agitacijos draudimui. Rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu ir balsavimo iš anksto metu jokių vaizdinių ir garsinių rinkimų agitacijos priemonių (išskyrus tas, kurias išleido Vyriausioji rinkimų komisija) negali būti balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa. Jeigu tuo pačiu metu kartu vyksta arba Seimo rinkimų, arba Respublikos Prezidento rinkimų, arba rinkimų į Europos Parlamentą agitacija ar agitacija dėl referendumo, jų agitacija draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos tokiomis pačiomis, kaip šioje dalyje nurodyta, sąlygomis ir tvarka.

To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad informacija apie vykstančius rinkimus, jų svarbą valstybės gyvenimui, atvykusių balsuoti rinkėjų skaičių, dokumentus, kuriuos būtina turėti balsuojant, kvietimas atvykti balsuoti ar kita informacija, kuria neraginama nedalyvauti rinkimuose, balsuoti už arba prieš kandidatą ar kandidatų sąrašą, nelaikoma rinkimų agitacija.

Taigi, nuo 2019 m. kovo 16 d. 1 val. iki 2019 m. kovo 17 d. 20 val. negalima jokia rinkimų agitacija socialiniuose tinkluose įskaitant ir kitų rinkimų (Respublikos Prezidento, Europos Parlamento ar referendumų, jų parašų rinkimo).

Rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu politinės kampanijos dalyviai neturėtų: atlygintinai skelbti jokių įrašų; skelbti naujų agitacinio turinio įrašų; keisti asmeninės paskyros nuotraukos ir viršelio į paskyrą su agitaciniais elementais, taip pat atlikti jokių veiksmų (pvz., aktyviai komentuoti prie kitų įrašų), kurie naujai keltų susidomėjimą kandidatu.

Taip pat politinės kampanijos dalyviai turėtų atsisakyti skelbti informaciją apie rinkimų dienos renginius, kuriais išreiškiamas palaikymas ar žadama konkrečiu būdu balsuoti.

Be to, viena vertus, politinės kampanijos dalyviai neprivalo pašalinti iki rinkimų agitacijos draudimo pradžios paskelbtų įrašų, tačiau neturėtų dirbtinai kelti susidomėjimą jais (pvz. komentuoti ankstesnių įrašų, naujai dalintis jais, ir pan.).

Rinkėjai taip pat rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu neturėtų agituoti už politinės kampanijos dalyvius, įvardinant konkrečius kandidatus, partijas ar rinkimų komitetus, neturėtų dalintis agitaciniais kitų asmenų įrašais; neturėtų keisti asmeninės paskyros nuotraukos ir viršelio į paskyrą su agitaciniais elementais už konkretų kandidatą, partiją ar rinkimų komitetą.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt