Gegužės 2 d. posėdyje priimti sprendimai dėl politinės kampanijos metu nenurodytų išlaidų ir nepateiktų įkainių

2019-05-02

Š. m. gegužės 2 d. vyko Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdis. Vadovaudamasi Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymu (įstatymas) ir atsižvelgdama į gautus prašymus papildyti politinės kampanijos finansavimo ataskaitas ir į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus pažymą, VRK priėmė sprendimus dėl savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitose nenurodytų politinės kampanijos išlaidų, dėl politinės reklamos skleidimo UAB „Obeliksas" lauko ekrane nepateikus politinės reklamos įkainių VRK, dėl išlaidų, susijusių su kandidato Kazimiero Nausėdos sveikinimais, pripažinimo visuomeninio rinkimų komiteto „Šilališkiai" politinės kampanijos išlaidomis ir dėl savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytų išlaidų už mokamos politinės reklamos skleidimą socialiniame tinkle „Facebook".

Gegužės 2 d. posėdyje priimti sprendimai dėl politinės kampanijos metu nenurodytų išlaidų ir nepateiktų įkainių

Dėl 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitose nenurodytų politinės kampanijos išlaidų

Pagal įstatymą, politinės kampanijos finansavimo ataskaita – dokumentas, kuriame savarankiškas politinės kampanijos dalyvis nurodo politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai panaudotas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų sąrašą) bei turėtas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes).

VRK gavo du savarankiškų politinės kampanijos dalyvių prašymus papildyti jų politinės kampanijos finansavimo ataskaitas. Prašymai patenkinti, nutarta papildyti Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Kauno miesto rinkimų apygardoje Nr. 15 kandidatų sąrašo ir visuomeninio rinkimų komiteto „Biržai – mūsų kraštas" politinės kampanijos finansavimo ataskaitas bei apskaitos žiniaraščius.

 

Lyginant politinės kampanijos dalyvių ir politinės reklamos stebėsenos duomenis, nustatyta, kad du kandidatai už politinę reklamą Facebook apmokėjo iš asmeninių sąskaitų ir šios išlaidos nenurodytos ataskaitose.

Buvo nuspręsta pavesti VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui įtraukti į Darbo partijos Šiaulių miesto rinkimų apygardoje Nr. 44 kandidatų sąrašo bei Politinės partijos „Rusų aljansas" politinės kampanijos finansavimo ataskaitas ir apskaitos žiniaraščius kandidatų Marijaus Veličkos ir Romualdos Poševeckajos lėšas ir išlaidas už mokamos politinės reklamos skleidimą socialiniame tinkle „Facebook".

Nuspręsta pripažinti, kad apmokėjus už mokamos politinės reklamos skleidimą socialiniame tinkle „Facebook" iš asmeninių banko sąskaitų, kandidatai: Marijus Velička ir Romualda Poševeckaja pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 14 straipsnio 1 dalį, pagal kurį politinės kampanijos laikotarpiu politinės kampanijos išlaidos gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitos.

Nutarta įspėti kandidatus Marijų Veličką ir Romualdą Poševeckają, kad pasikartojus išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimams bus taikoma administracinė atsakomybė.

 

Dėl politinės reklamos skleidimo UAB „Obeliksas" lauko ekrane nepateikus politinės reklamos įkainių Vyriausiajai rinkimų komisijai

Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, pateiktus VRK. Politinės kampanijos laikotarpiu taikytini politinės reklamos įkainiai ir sąlygos negali būti teikiami, keičiami prasidėjus politinei kampanijai. Ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos gali būti pakeisti su VRK sutikimu. VRK įkainius nedelsdama paskelbia savo interneto svetainėje.

VRK, išnagrinėjusi 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų savarankiškų politinės kampanijos dalyvių pateiktas finansines ataskaitas, nustatė, jog UAB „Obeliksas" 2018 m. gruodžio – 2019 m. vasario mėnesiais, t. y. politinės kampanijos laikotarpiu, Plungės mieste skleidė 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų išorinę politinę reklamą jam priklausančiame lauko ekrane ir politinės reklamos įkainių ir sąlygų VRK nėra pateikusi.

Todėl buvo pripažinta, kad UAB „Obeliksas", išnuomojusi lauko ekraną stendą 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinei reklamai skleisti, pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą, pagal kurią politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai skleisti politinę reklamą gali tik pagal VRK pateiktus politinės reklamos įkainius ir sąlygas.

Dėl išlaidų, susijusių su kandidato Kazimiero Nausėdos sveikinimais, pripažinimo visuomeninio rinkimų komiteto „Šilališkiai" politinės kampanijos išlaidomis

Šilalės savivaldybės rinkimų komisija pripažino paslėpta reklama 2018 m. gruodžio 28 d. laikraštyje „Šilalės artojas" išspausdintą kandidato Kazimiero Nausėdos sveikinimą ir tentą su Kazimiero Nausėdos sveikinimu. VRK išlaidas šiai politinei reklamai pripažino visuomeninio rinkimų komiteto „Šilališkiai" savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos išlaidomis ir pripažinti sumas dėl politinės kampanijos išlaidų kandidato Kazimiero Nausėdos lėšomis, skirtomis visuomeninio rinkimų komiteto „Šilališkiai" politinei kampanijai. Taip pat prtipažinta, kad buvo pažeista Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 14 straipsnio 1 dalis.

Nuspręsta įspėti kandidatą Kazimierą Nausėdą, kad pasikartojus išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimui būtų taikoma administracinė atsakomybė, pavesti VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti visuomeninio rinkimų komiteto „Šilališkiai" 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį nurodytomis politinės kampanijos išlaidomis ir kandidato Kazimiero Nausėdos lėšomis.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt