2019 m. gegužės 2 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

2019-04-30

2019 m. gegužės 2 d. 13 val. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis.

2019 m. gegužės 2 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Balsavimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašo pakeitimo;

2. Dėl kandidato į Europos Parlamento narius Igno Repčio registravimo panaikinimo;

3.  Dėl Anykščių rajono, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Prienų rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Šilalės rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo;

4. Dėl 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitose nenurodytų politinės kampanijos išlaidų;

5. Dėl politinės reklamos skleidimo UAB „Obeliksas" lauko ekrane nepateikus politinės reklamos įkainių Vyriausiajai rinkimų komisijai;

6. Dėl išlaidų, susijusių su kandidato Kazimiero Nausėdos sveikinimais, pripažinimo visuomeninio rinkimų komiteto „Šilališkiai" politinės kampanijos išlaidomis;

7. Dėl 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytų išlaidų už mokamos politinės reklamos skleidimą socialiniame tinkle „Facebook";

8. Dėl rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo ir naudojimo Respublikos Prezidento rinkimuose ir rinkimuose į Europos Parlamentą atmintinės pakeitimo;

9. Dėl kai kurių savivaldybių rinkimų komisijų sudėčių pakeitimo;

10. Einamieji klausimai:

10.1. Dėl Darbo partijos prašymų;

10.2. Kiti klausimai;

Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt