Asmenys, kurie pripažinti neveiksniais rinkimų teises ribojančiose srityse, neturės teisės balsuoti rinkimuose ir referendumuose

2019-05-06

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34 straipsnyje visiems piliečiams, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, garantuojama rinkimų teisė. Greta pažymint, kad rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.

Asmenys, kurie pripažinti neveiksniais rinkimų teises ribojančiose srityse, neturės teisės balsuoti rinkimuose ir referendumuose

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (VRK) prieš kiekvienus rinkimus sudaro rinkėjų sąrašus, organizuoja jų tikslinimą. VRK, vadovaudamasi Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, tvarkomo valstybės įmonės Registrų centras, duomenimis, neveiksniais pripažintus asmenis išbraukia iš rinkėjų sąrašų.

Įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos reikalavimus, Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimų įstatymus. Šiais įstatymais iš esmės buvo pakeista asmens veiksnumo ribojimo samprata ir akcentuojama, jog asmens veiksnumo ribojimas yra kraštutinė priemonė, o siekiamybė – asmens visiško veiksnumo išlaikymas, sudarant sąlygas asmeniui gauti reikiamą pagalbą savo teisėms įgyvendinti.

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta, kad asmuo teismo sprendimu pripažįstamas neveiksniu ne apskritai, kaip buvo anksčiau, o tik kai kuriose srityse. Išskiriamos dvi pagrindinės sričių grupės: turtinių santykių ir neturtinių santykių. Prie turtinių santykių sričių priskiriama: asmeninių pajamų (išlaidų) tvarkymas, kilnojamojo (nekilnojamojo) turto valdymas, paveldėjimo teisiniai santykiai ir pan. Prie asmeninių neturtinių santykių sričių galima priskirti rinkimų, sveikatos priežiūros, savitvarkos įgūdžių, šeimos santykių ir kitas sritis.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, teismų sprendimai, kuriais asmenys buvo pripažinti neveiksniais, turėjo būti peržiūrėti.

Dėka šios įvykusios teisinės reformos, rinkimuose įgijo teisę dalyvauti didesnis skaičius rinkėjų, kurie tokios galimybės anksčiau neturėjo.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt