Visos politinės organizacijos iki kovo 15 d. turės pateikti finansinių ataskaitų rinkinius

2023-01-13

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) primena politinėms partijoms ir politiniams komitetams apie artėjantį terminą pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Visos politinės organizacijos iki kovo 15 d. turės pateikti finansinių ataskaitų rinkinius

Finansinių ataskaitų rinkinius už praėjusius kalendorinius metus visos politinės organizacijos (politinės partijos ir politiniai komitetai) turi pateikti VRK iki kiekvienų metų kovo 15 dienos (imtinai). 

Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, visos politinės organizacijos, t. y. ne tik politinės partijos, bet ir politiniai komitetai, privalo kasmet iki kovo 15 d. pateikti finansinių ataskaitų rinkinius VRK. 

VRK primena ir akcentuoja, kad keičiasi reikalavimai dėl nepriklausomo politinių organizacijų finansų patikrinimo. 

Pareigą užsakyti nepriklausomą auditą turi politinėms partijoms, kurios per kalendorinius metus gauna 200 VMDU dydžio ir didesnę pajamų sumą (šiuo metu tai – 319 600 eurų) arba joms teisės aktų nustatyta tvarka  skiriami valstybės biudžeto asignavimai. 

Tai reiškia, kad nuo šiol visos politinės partijos, kurios gauna valstybės biudžeto asignavimus, nepriklausomai nuo per kalendorinius metus gautų pajamų sumos, privalo sudaryti politinės organizacijos patikrinimo sutartį su audito įmone arba auditoriumi. 

Iki Politinių organizacijų įstatymo pasikeitimo tai daryti privalėjo tik tos politinės partijos, kurios per kalendorinius metus gaudavo 200 VMDU ir didesnė pajamų sumą. 

Nauja tvarka patvirtinta 2023 m. sausio 12 d. VRK sprendimu

Kiekvienos politinės organizacijos finansinių ataskaitų rinkinį sudaro finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 

Kartu su šiuo rinkiniu turi būti pateikiami priedai: valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita, politinės organizacijos veiklos finansavimo ataskaita. Kartu teikiamas nario mokesčio registracijos žurnalas ir nepriklausomo auditoriaus ataskaita. 

Finansinių ataskaitų rinkiniai su priedais bei audito ataskaitos bus skelbiami viešai VRK svetainėje.  Informacija atnaujinama nuolat. Taip pat skelbiami politinių organizacijų narių, per kalendorinius metus sumokėjusių daugiau negu 360 eurų nario mokesčių, sąrašai. 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt