Įregistruota iniciatyvinė grupė

2019-01-10

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija sausio 10 dienos posėdyje įregistravo 18 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę privalomajam referendumui paskelbti ir patvirtino šios iniciatyvinės grupės įregistravimo aktą.

Įregistruota iniciatyvinė grupė
Iniciatyvinė grupė privalomajam referendumui paskelbti pateikė šį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo tekstą: „Seimą sudaro Tautos atstovai – 121 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu. Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių. Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas. Šis įstatymas taikomas eiliniams ir pirmalaikiams Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, organizuojamiems po šio įstatymo įsigaliojimo".
Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė išduoti piliečių parašų rinkimo lapus 2019 m. sausio 16 d. ir nustatė, kad per 6 mėn. nuo parašų rinkimo lapų išdavimo turi būti surinkta 300 000 rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų. Piliečių parašai taip pat gali būti renkami elektroniniu būdu VRK informacinėje sistemoje. 
Iniciatyvinės grupės koordinatore paskirta Kristina Kirslienė.
 
Kontaktams: