Nutraukti Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus įgaliojimai

2023-01-24

Sausio 24 d. vykusio Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdžio metu buvo panaikintas Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus mandatas.

Nutraukti Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus įgaliojimai

Apsisprendimą pasitraukti iš Seimo Kristijonas Bartoševičius patvirtino pateikęs raštišką prašymą VRK sausio 20 d. 

VRK nariai vienbalsiai priėmė sprendimą šį prašymą patenkinti ir oficialiai nutraukė Seimo nario įgaliojimus. Paskutinė Kristijono Bartoševičiaus kaip Seimo nario darbo diena laikoma 2023 m. sausio 24 d. 

Atsiradus laisvai vietai Lietuvos Respublikos Seime, įstatymų nustatyta tvarka, mandatas suteikiamas kitam eilėje esančiam kandidatui. Kristijonui Bartoševičiui palikus Seimą, jo vietą užims Tėvynės sąjungos-Lietuvos Krikščionių demokratų narys Vilius Semeška. 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt