Nustatytas 2 parų terminas kandidatams pataisyti biografijas ir pateikti nuotraukas

2023-01-27

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), vykdydama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) sprendimus, nustatė daugiau kaip dviejų parų terminą užpildyti kandidato biografijas ir pateikti nuotraukas.

Nustatytas 2 parų terminas kandidatams pataisyti biografijas ir pateikti nuotraukas

Sausio 27 d. VRK posėdžio metu, atsižvelgiant į LVAT sprendimų nuostatas, nuspręsta panaikinti 2023 m. sausio 17 d. VRK sprendimo dalį dėl tų kandidatų, kurie nepateikė kandidato nuotraukos ir/ar biografijos, ir suteikti papildomą terminą nuotraukų ir biografijų trūkumams pašalinti.

Kandidatai tai galės padaryti nuo VRK sprendimo paskelbimo elektroniniame Teisės aktų registre momento iki sausio 30 d. 10.00 val. ryto.

Nustatyta, kad per šį terminą politinės organizacijos VRK elektroniniu paštu dokumentai@vrk.lt pateiktų kompiuteriu užpildytas nustatytos formos biografijas MS Word formatu ir kandidatų nuotraukas .jpg formatu. Kandidatų nuotraukos turi būti spalvotos, portretinės, fonas vienspalvis, nuotraukose neturėtų būti reklamos požymių, kitų asmenų ar simbolių.

VRK akcentuoja, kad kandidatų nuotraukos ir biografijos, gautos po termino, nebus priimamos ir bus laikoma, kad trūkumai nebuvo pašalinti per VRK nustatytą laikotarpį.

Paskutinė diena, kai VRK gali priimti sprendimą registruoti kandidatą arba kandidatų sąrašą arba jų neregistruoti yra vasario 2 d.

Vasario 3 d. numatoma paskelbti visuomenei kandidatų anketas, turto, pajamų, privačių interesų deklaracijas ir kitus į savivaldybių tarybas ir merus kandidatuojančių asmenų duomenis VRK svetainėje. 

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 5 d. 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt