Įstatymų reikalavimų neatitinkantys asmenys pašalinti iš kandidatų sąrašų

2019-01-24

Šiandien Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdyje buvo sprendžiama dėl kandidatų, laiku nepateikusių pareiškinių dokumentų ir kandidatų kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra ne tos savivaldybės teritorijoje, kurioje kandidatuojama, pašalinimo iš kandidatų sąrašų.

Įstatymų reikalavimų neatitinkantys asmenys pašalinti iš kandidatų sąrašų
Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė pašalinti 105 asmenis iš kandidatų sąrašų (iš jų - 11 laiku nepateikusių pareiškinių dokumentų).
Primename, kad pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą savivaldybės tarybos nariu gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, o savivaldybės tarybos nariu – meru, – Lietuvos Respublikos pilietis, kuris gali būti renkamas šios savivaldybės tarybos nariu. Savivaldybės tarybos nariu gali būti renkamas asmuo, kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos. 
 
 
 
Kontaktams: