2019 m. sausio 24 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

2019-01-23

2019 m. sausio 24 d. 10 val. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis.

2019 m. sausio 24 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis
DARBOTVARKĖ:
 
1. Dėl neregistravimo kandidatais į savivaldybių tarybų narius dėl įstatyme nustatytu laiku nepateiktų pareiškinių dokumentų;
2. Dėl neregistravimo kandidatais į savivaldybių tarybų narius dėl neatitikimo savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2 straipsnio 2 dalies reikalavimams dėl gyvenamosios vietos deklaravimo;
3. Dėl lėšų, skiriamų Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų balsavimo komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo;
4. Dėl kandidato Ginto Jasiulionio politinės reklamos (išorinės ir skleidžiamos internete); 
5. Dėl Linos Rimkienės radijo stotyje „Mažeikių aidas" vestų laidų; 
6. Dėl 2018 m. rugsėjo 16 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų apygardoje Nr. 64 politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytų Vigilijaus Juknos politinės kampanijos išlaidų; 
7. Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų, skirtų piliečių iniciatyvinės grupės inicijuojamų konsultacinių (patariamųjų) referendumų dėl sprendimų ,,Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą" ir ,,Rinkimams į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą" agitacijai, rengimo taisyklių tvirtinimo;
8. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. Sp-226 ,,Dėl Diskusijų programų, skirtų 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų agitacijai, rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo;
9. Dėl Joniškio rajono savivaldybės Nr. 11 rinkimų komisijos narės Džeiranos Aleknavičienės rašytinio pasižadėjimo sulaužymo;
10. Dėl kai kurių savivaldybių rinkimų komisijų sudėčių pakeitimo;
11. Dėl išankstinio balsavimo organizavimo ir vykdymo užsienyje esančiuose tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose (rajonuose) tvarkos aprašo patvirtinimo;
12. Einamieji klausimai:
12.1. Gautų/siunčiamų raštų aptarimas; 
12. 2. Kiti klausimai. 
 
Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.
 
Kontaktams: