Rugilės Rukšėnaitės skundas dėl VRK sprendimo atmestas

2019-07-12

Š. m. liepos 11 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos narės, išrinktos pagal visuomeninio rinkimų komiteto „Vieningas Kaunas", kandidatų sąrašą. Skundas, dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimo „Pripažinti Rugilės Rukšėnaitės, Kauno miesto savivaldybės tarybos narės įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą" atmestas.

Rugilės Rukšėnaitės skundas dėl VRK sprendimo atmestas

Ginčas kilo dėl to, jog Kauno miesto savivaldybės tarybos narė R. Rukšėnaitė savo gyvenamąją vietą buvo deklaravusi ne tos savivaldybės, kurios tarybos nare buvo išrinkta, teritorijoje.

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas nustato, kad savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, kai jis išvyksta nuolat gyventi už savivaldybės, kurios tarybos nariu yra išrinktas, teritorijos ribų. 2019 m. birželio 11 d. VRK, vadovaudamasi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatomis bei VĮ Registrų centro Gyventojų registro duomenimis, priėmė sprendimą nutraukti Kauno miesto savivaldybės tarybos narės R. Rukšėnaitės įgaliojimus prieš terminą, o pareiškėja šį VRK sprendimą apskundė.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, priimdamas sprendimą dėl R. Rukšėnaitės skundo, nurodė, kad gyvenamosios vietos deklaravimas yra pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tam tikros savivaldybės teritorijoje yra viena iš alternatyvių sąlygų pripažinti asmenį nuolatiniu (šios) savivaldybės gyventoju. Teismas laikėsi pozicijos, jog deklaruojama ta vieta, kurioje asmuo faktiškai dažniausiai gyvena ir su kuria jis labiausiai yra susijęs, todėl nusprendė pareiškėjos skundą atmesti.

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt