Priimtas sprendimas dėl 2020 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų dalies skyrimo Centro partijai „Gerovės Lietuva"

2020-04-23

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) šiandienos posėdyje priėmė sprendimą dėl 2020 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų skyrimo Centro partijai „Gerovės Lietuva".

Priimtas sprendimas dėl 2020 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų dalies skyrimo Centro partijai „Gerovės Lietuva

Primintina, kad VRK 2020 m. balandžio 7 d. VRK posėdyje atidėjo sprendimą dėl 2020 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų skyrimo Centro partijai „Gerovės Lietuva", kadangi ši partija Vyriausiajai rinkimų komisijai iki 2020 m. kovo 16 d. nebuvo pateikusi auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų.

VRK vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. Sp-37 „Dėl 2020 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo" ir atsižvelgdama į Centro partijos „Gerovės Lietuva" 2020 m. balandžio 10 d. pateiktą auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, nusprendė išmokėti Centro partijai „Gerovės Lietuva" anksčiau minėtu sprendimu nustatytą sumą (117 422 Eur).

Informaciją, kaip buvo paskirstyti valstybės biudžeto asignavimai nuo 1999 m., galima rasti ČIA.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt