Politinės partijos VRK pateikė finansinių ataskaitų rinkinius

2021-03-23

22 Lietuvoje veikiančios politinės partijos laiku pateikė Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) finansinių ataskaitų rinkinius. Pagal juos sudarytos ir paskelbtos politinių partijų 2020 metų finansinių duomenų suvestinės.

Politinės partijos VRK pateikė finansinių ataskaitų rinkinius

2020 metų Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkiniai ir suvestinės publikuojami ČIA

Kiekvienos politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinį sudaro partijos finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 

Kartu su politinės partijos metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu turi būti pateikiami priedai: valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita, politinės partijos veiklos finansavimo ataskaita, kurioje nurodomi politinės partijos veiklos finansavimo šaltiniai ir išlaidos, taip pat – informacija apie paskleistą politinę reklamą ir jos finansavimo šaltinius. 

Šiuos duomenis VRK iki nustatyto termino pateikė 22 šiuo metu Lietuvoje veikiančios politinės partijos.   

Tais atvejais, kai politinė partija per kalendorinius metus gauna didesnę kaip 200 vidutinių minimalaus darbo užmokesčio dydžių pajamų sumą, ji turi pateikti VRK ir nepriklausomo auditoriaus ataskaitą. 

Šiemet nepriklausomų auditorių ataskaitas dėl pastebėtų faktų pateikė 7 politines partijos: Darbo partija, Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos socialdemokratų darbo partija, Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratais. Šios ataskaitos taip pat publikuojamos VRK svetainėje

Finansinių ataskaitų rinkinius už praėjusius kalendorinius metus politinės partijos turi pateikti VRK iki einamųjų metų kovo 15 dienos. Ši pareiga numatyta Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 23 straipsnyje. Politinių partijų finansavimą įstatymų nustatyta tvarka kartu su kitomis institucijomis kontroliuoja ir prižiūri Vyriausioji rinkimų komisija. 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt